Brittiska imperiet - Early BirdsBollebygd

advertisement
Brittiska imperiet
Brittiska imperiet var ett antal kolonier runtom i världen som Storbritannien styrde över från mitten av 1600-­‐talet till mitten av 1900-­‐talet.
Imperiet byggs upp
Under de första hundra åren skaffade Storbritannien kolonier i
Nordamerika och i Västindien, och under slutet av 1700-talet och början
av 1800-talet blev bland annat Australien, Malta, Ceylon (Sri Lanka) och
Singapore brittiska kolonier. I slutet av 1800-talet lade Storbritannien
under sig stora landområden i Asien och Afrika, bland annat Indien.
Imperiets betydelse
Under Brittiska imperiets första tid bestod kolonierna främst av
handelsstationer, men i Nordamerika slog sig många nybyggare ner.
Den brittiska flottan var mycket mäktig, och brittiska handelsfartyg
seglade kors och tvärs mellan kolonierna och hemlandet. Fartygen förde
vapen och tyger till västra Afrika. Därifrån transporterade de slavar till
Västindien och Nordamerika och från dessa områden tog de med sig
tobak, socker och bomull hem till Storbritannien.
CARIN CARLSSON/NATIONALENCYKLOPEDIN Brittiska imperiet. Kartan visar Brittiska imperiets utbredning 1920. Då var imperiet som störst. När kolonierna blev självständiga tog de ofta nya namn. Under 1800-talet växte många industrier fram i Storbritannien. Då fick
kolonierna en ny betydelse. De levererade råvaror till industrierna och
köpte sedan färdiga varor från Storbritannien. Ofta var det privata
brittiska företag som grundade kolonierna, och sedan tog brittiska staten
över områdena. För staten var kolonierna också ett sätt att tävla med
andra länder om makten i världen, men det var dyrt att försvara
kolonierna. Många britter menade att det var Storbritanniens uppgift att
spridacivilisationen till folk som de ansåg var underlägsna och
outvecklade.
Imperiet löses upp
År 1783 gjorde sig 13 kolonier i Nordamerika fria och bildade USA. Från
slutet av 1800-talet fick allt fler brittiska kolonier styra sig själva, och
efter andra världskriget blev de flesta självständiga. I dag är Gibraltar i
södra Europa och några små öar långt från Europa det enda som finns
kvar av imperiet.
Läs mer om kolonialism och om Storbritanniens historia.
Läs om Samväldet, en organisation där Storbritannien ingår tillsammans
med länder som varit brittiska kolonier.
Källa: NE.se
Download