Den amerikanska revolutionen

advertisement
Den amerikanska revolutionen
Olika perspektiv
”Ingen beskattning utan
representation”
• Vid 1763 innehade Storbritannien omfattande besittningar i
Nordamerika
• År 1765 ansåg sig kolonisterna fortfarande som lojala undersåtar till
den brittiska kronan, med samma historiska rättigheter och
skyldigheter som undersåtar i Storbritannien.
• Den brittiska regeringen beslöt att beskatta sina amerikanska
besittningar, i första hand för att bidra till att betala för dess försvar
av Nordamerika mot fransmännen under sjuårskriget.
• Problemetet inte att skatterna var höga, utan att kolonierna inte
konsulterades om de nya skatterna, då de inte hade egna
representanter i parlamentet.
1765: Stamp Act förenar kolonierna i protest
• År 1765 blev Stamp Act den första direkta skatten som togs ut av
parlamentet från kolonierna. Alla 13 kolonier protesterade kraftfullt
• En hemlig grupp, ”Frihetens söner” (Sons of Liberty), bildades i
många städer och hotade med våld om någon sålde stämplarna
•
Stamp Act Congress i New York oktober 1765. Moderata delegater
förklarar att skatter som antagits utan representation kränkte
kolonisternas rättigheter.
• Parlamentet avskaffade skatten, men 1766 behöll makt att stifta
lagar för kolonierna ”under alla omständigheter överhuvudtaget.”
Bostonmassakern och Boston tebjudning
• I mars 1770 samlades en stor folkmassa runt en grupp brittiska
soldater. Folkmassan blev mer och mer hotfull och kastade
snöbollar och avfall mot soldaterna. I förvirringen sköt alla utom en
soldat in i folkmassan. Elva personer blev träffade. Fem av dem dog
av sina skador.
• Överdrivna och vitt spridda beskrivningar av massakern började
vända känslorna i kolonierna mot britterna.
• År 1767 nya skatter på ett antal väsentliga varor som papper, glas
och te. Kolonister bojkottar brittiska varor. Bojkotten ledde till
Boston Tea Party 1773. London svarade genom att stänga Bostons
hamn och avsluta självstyre i Massachusetts och sätta den under
kontroll av armén.
Strider börjar i Lexington 1775
• I april 1775 marscherar brittiska trupper från Boston för att gripa
upprorsmän och ammunition. Lokal milis konfronterade de brittiska
trupperna och nästan förstörde den brittiska kolonnen.
• Den andra kontinentala kongressen samlades 1775 och bildade den
kontinentala armén och utsträckte olivkvistpetitionen till kronan som ett
försök till försoning. Kung Georg III vägrade ta emot den, och utfärdade
istället Proclamation of Rebellion, som krävde handling mot ”förrädarna.”
• Någon chans till kompromiss slutade när kolonierna förklarade sig
självständigt och bildade en ny nation, USA den 4 juli 1776
Join, or Die av Benjamin Franklin återanvändes för att uppmuntra de
tidigare kolonierna att enas mot brittiskt styre.
Opinionen svänger
Den 10 januari 1776 publicerade
Thomas Paine en politisk pamflett med
titeln Common Sense där han hävdade
att den enda lösningen på problemen
med Storbritannien var republikanism
och självständighet från
Storbritannien. Vände
allmänopinionen för självständighet.
Lojalister
•
Kolonister som förblev lojala undersåtar till den brittiska kronan.
De var ofta kallad ”tories, royalists eller kungens män".
• Från patrioternas perspektiv: NI ÄR förrädare som inte skulle stödjar
vår sak och ni samarbetar med den förtryckande brittiska
regeringen.
• Från lojalistiskt perspektiv: NI ÄR rebeller och förrädare mot
moderlandet.
• Under och efter utgången av kriget år 1783, kunde lojalister (särskilt
soldater och före detta tjänstemän) välja evakuering. Cirka 62.000
vita lojalister, (eller ungefär 2% av den totala amerikanska
befolkningen på 3 miljoner i 1783) lämnade landet. Omkring 46.000
flyttade till nuvarande Kanada.
Colonists Drumming a British Loyalist Out of Town
Colonists Drumming a British Loyalist Out of Town
Vad motiverade lojalisterna?
• De flesta utbildade amerikaner, accepterade John Lockes teori om
naturliga rättigheter och begränsad statsmakt. Både lojalister och
rebellerna kritiserade åtgärder som Stamp Act.
• Lojalister ville ha fredliga former av protester för att de trodde att
våld skulle ge upphov till kaos eller tyranni.
• De trodde också att självständigheten skulle innebära förlust av
ekonomiska fördelar av medlemskapet i det brittiska imperiet.
• Lojalister kom från alla samhällsskikt.
• Under revolutionen kämpade cirka 19.000 lojalister, beväpnade av
britterna, i konflikten.
Indianerna
• De flesta indianer öster om Mississippifloden påverkades av kriget, och
många samhällen var oeniga i frågan om hur man ska bemöta konflikten.
• Ett fåtal stammar var på vänskaplig fot med amerikanerna men oftast sågs
dem som ett potentiellt hot mot indianernas territorium.
• Cirka 13.000 indianer kämpade på den brittiska sidan, med den största
gruppen från Iroquois stammar, som satte in omkring 1500 män.
• Medlemmar i Mohawk kämpade på båda sidor. Många Tuscarora och
Oneida stödde kolonisterna. Den kontinentala armén gjorde räder i New
York för att lamslå Iroquois stammar som hade ställt sig på britterna sida.
• Creek och Seminole allierade med Storbritannien och kämpade mot
amerikanerna i Georgia och South Carolina. Många indianer var
inblandade i striderna mellan Storbritannien och Spanien om Gulf Coast
och upp floden Mississippi- mestadels på den brittiska sidan.
Download