Gör en 10:a! - IOGT-NTO

advertisement
STOCKHOLM 2015-02-11
Gör en 10:a!
Det är enkelt!
Nu kör vi igång med värvarkampanjen Gör en 10:a, som genomförs under april. Du, din
IOGT-NTO-förening och/eller ditt värvarteam bestämmer tillsammans vilka och hur
många av de 10 föreslagna utmaningar ni vill genomföra under månaden. När ni har
skickat in er planering aktiviteter är ni redo att starta. Gör det ni känner er trygga med,
men pass även på att utmana er att testa något nytt!
Kom ihåg: DET SOM ÄR PLANERAT HAR STÖRRE CHANS ATT BLI GENOMFÖRT!

Genomför ni minst en aktivitet av de föreslagna i ”Gör en 10:a” har ni öppnat
upp för er deltagande och kommer att få tillskickat tre nytryckta affischer ur
boken ”Nyktra former”.

Genomför ni upp till tre olika aktiviteter öppnas för möjligenheten att fritt välja
ur webbutiken för kr 300 kr.

Genomför ni upp till fem olika aktiviteter öppnas för möjligenheten att fritt
välja ur webbutiken för kr 500 kr.

Genomför ni upp till sju olika aktiviteter öppnas för möjligenheten att fritt välja
ur webbutiken för kr 1 500 kr eller pengar till verksamheten i föreningen.

Genomför ni upp till 10 olika aktiviteter öppnas för möjligenheten att fritt välja
ur webbutiken för kr 3 000 kr eller pengar till verksamheten i föreningen.
Förtydligande: Gör ni alla 10 olika aktiviteter blir belöningen totalt kr 5 300 kr (minst
800 kr webbutiken) samt tre affischer. Inte så dumt eller hur!
Länk till webbutiken: www.iogt.se/internbutik
Välj bland följande 10 aktiviteter:
1. Utan för lokalen: Gör en ”vanlig” värvaraktivitet på tex vårdcentral, butik,
bibliotek, kommunhuset, biografen… Kom ihåg att bjud in till en verksamhet i
föreningen.
2. Dörrknackning: Ni väljer ett bostadsområde t.ex. nära er lokal. Dag 1 lägger
ni ett förtryckt kort i brevlådorna (Beställs från Robert Lindh
[email protected], 0733-72 62 19). Dag 2 knackar ni dörr där ni erbjuder
medlemskap och bjuder in till en aktivitet i föreningen.
3. Telefonvärvning: Ni väljer ett område utifrån postnr samt hur många
telefonnr ni vill ringa till (minimum 100). Beställ via Winnie som ordnar
telefonnumren åt er. Efter det ringer ni, berättar om IOGT-NTO, erbjuder
medlemskap och passar på att bjuda in till en aktivitet.
4. Ring restanter: Passa på när ni ringer till de i föreningen som är restanter
(dvs ej betalat sin medlemsavgift), fråga samtidigt om det finns någon i deras
närheten som kan tänka sig att bli medlem.
5. Föräldravärvning: NSF-, Junis- och UNF-barn och -unga har föräldrar. Bjud
in till en familjeträff. Utgångspunkten är att alla redan tycker om vår
verksamhet. Nu vill vi att fler vuxna ska bli medlemmar.
6. Folknykterhetensdag (FND): Planera en FND-aktivitet där värvning ingår,
skicka in hela planeringen till Winnie.
7. Öppet arrangemang: Bjud in till ”Föreläsning”, ”Afternoon-tea”, ”Musikcafé”
i er lokal, berätta om verksamheten och värdet av att var en stor folkrörelse –
erbjud medlemskap.
8. Hembesök: Bjud in er IOGT-NTO-förening till en annan förening. Ibland
finns folk närmare än man tror, t.ex. föreningen som brukar hyra er lokal. Ta
med kaffekorg och värvarblock till föreningen ni besöker.
9. Utåtriktade arrangemang: Genomför ett öppet och utåtriktad arrangemang,
till exempel tipspromenad, loppis, dans, påskfest/eld, Valborgsfirande… Passa
på att erbjuda medlemskap till de som deltar.
10. Studiecirkel: Besök en av NBV:s befintliga studiecirklar, starta en ny cirkel
och bjud in andra. Värva bland deltagarna.
Kanske finns några av dessa aktiviteter redan med föreningens verksamhet.
Anmäl er plan och slutrapportera
Innan ni kör igång ska ni skicka in er plan på vad det är ni ska genomföra. Vi behöver få
in planen senast 5 dagar innan första aktiviteten. Efter att ni genomfört era aktiviteter
slutrapporterar ni och berättar hur det gick. Ni använder samma dokument som vid
planeringen. Senast den 5 maj måste vi fått in er rapport.
Skicka plan och slutrapport till [email protected] eller
IOGT-NTO
Att. Winnie Blom-Jensen
Kasernvägen 6
504 31 Borås
För mer information och frågor, kontakta Winnie Blom-Jensen,
[email protected], 070-190 84 61.
Download