Syftet med Teater för Äldre

advertisement
Bakgrund
• Beslut från regeringen – att främja kultur för äldre.
• Samarbete mellan Karlskrona- och Karlshamn kommun. Ansökan till
Statens Kulturråd, start 2012.
• Stöd från Musik i Blekinge, Blekinge Läns Bildningsförbund, Regionteatern
Blekinge Kronoberg, Region Blekinge (kostym, rekvisita, teknisk
utrustning, föreläsare).
Syftet med Teater för Äldre
•
•
•
Utveckla metoder för att arbeta med teater inom äldreomsorgen.
Starta teatergrupper.
Tvåvägs inspiration / erfarenhetsutbyte.
Målgrupp
Alla inom äldreomsorgens verksamhetsområden:
• Träffpunkter och dagverksamheter.
• Äldreboenden.
Särskilda boenden.
Demensboenden.
Teaterföreställningar
Gläntan, Gustavsborg, Profilerna, Ekelunden.
Inspirationspaket
I affären, Skrock och sägner, I skolan, Dansbanan, Känslor, Uppfinningar,
Barndom och lekar.
Uppdrag Gränslöst
Cirkus Gränslöst Sanslöst Makalöst, Kärlekspatrullen, I skolan,
Påskpatrullen, Personal utan Gränser.
Positiva effekter
•
•
•
•
Icke medicinska metoder
Framtidens äldre -förändrade behov.
Inspirerad personal - länken till de äldre.
Sätter Blekinge på kartan -nationellt/internationellt.
Socialtjänstlagen :
”Verka för en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.”
Tack!
Annie Gylling, teaterpedagog/projektledare [email protected] 0455-303251
Johan Sturesson, produktion/projektledare [email protected] 0455-305233
Download