Syftet med Teater för Äldre

advertisement
Bakgrund
• Beslut från regeringen – att främja kultur för äldre.
• Samarbete mellan Karlskrona- och Karlshamn kommun. Ansökan till
Statens Kulturråd, start 2012.
• Stöd från Musik i Blekinge, Blekinge Läns Bildningsförbund, Regionteatern
Blekinge Kronoberg, Region Blekinge (kostym, rekvisita, teknisk
utrustning, föreläsare).
Syftet med Teater för Äldre
•
•
•
Utveckla metoder för att arbeta med teater inom äldreomsorgen.
Starta teatergrupper.
Tvåvägs inspiration / erfarenhetsutbyte.
Målgrupp
Alla inom äldreomsorgens verksamhetsområden:
• Träffpunkter och dagverksamheter.
• Äldreboenden.
Särskilda boenden.
Demensboenden.
Teaterföreställningar
Gläntan, Gustavsborg, Profilerna, Ekelunden.
Inspirationspaket
I affären, Skrock och sägner, I skolan, Dansbanan, Känslor, Uppfinningar,
Barndom och lekar.
Uppdrag Gränslöst
Cirkus Gränslöst Sanslöst Makalöst, Kärlekspatrullen, I skolan,
Påskpatrullen, Personal utan Gränser.
Positiva effekter
•
•
•
•
Icke medicinska metoder
Framtidens äldre -förändrade behov.
Inspirerad personal - länken till de äldre.
Sätter Blekinge på kartan -nationellt/internationellt.
Socialtjänstlagen :
”Verka för en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.”
Tack!
Annie Gylling, teaterpedagog/projektledare [email protected] 0455-303251
Johan Sturesson, produktion/projektledare [email protected] 0455-305233
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards