Politikerutb_Anneli_Nilsson

advertisement
Ungdomsmottagningarna
Blekinge
Ungdomsmottagningarna Blekinge
• Ungdomar 13-25 år
• En mottagning i varje kommun
• 22 000 kontakter 2010
Ungdomsmottagningens ”två ben”
• Medicinsk resurs i form av
barnmorska
• Psykosocial resurs i form av
kuratorer, psykologer eller annan
kompetens
Barnmorskornas arbete
• Sexuell reproduktiv hälsa
• Hälsofrämjande, förebyggande t.ex.
livsstilssamtal kring alkohol, tobak, kost
• Fortsatt stort behov av denna
kompetensen för ungdomar
Samtalsterapeuter
•
•
•
•
•
Ungdomars psykiska hälsa försämrad
Depression
Ångest
Relationsproblem
Kriser
Specialist
nivå
Första linjens hälso- och sjukvård
Baslinje med generella insatser som når alla
Download