Avatar – Saving lives in virtual worlds - KI Open Archive

advertisement
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
(CLINTEC), Enheter för ortopedi och bioteknologi samt
Enheten för anestesi
Avatar – Saving lives in virtual worlds
AKADEMISK AVHANDLING
som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska
Institutet offentligen försvaras i Föreläsningssal 7B,
Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Institutet, Huddinge
Fredagen den 24 maj, 2013, kl 11.00
av
Johan Creutzfeldt
Leg. läkare
Huvudhandledare:
Professor Li Felländer-Tsai
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi
Bihandledare:
Professor Leif Hedman
Umeå Universitet
Institutionen för psykologi, samt
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi
Professor Sigridur Kalman
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för anestesi
Stockholm 2013
Fakultetsopponent:
Rajesh Aggarwal, MBBS, MA, PhD, FRCS
NIHR Clinical Scientist in Surgery
Imperial College, London
Department of Surgery & Cancer
Betygsnämnd:
Professor Lars-Åke Brodin
Kungliga Tekniska Högskolan
Skolan för teknik och hälsa
Docent Henrik Hansson
Stockholms Universitet
Institutionen för data- och systemvetenskap
Med dr Jacob Hollenberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk forskning och
utbildning, Södersjukhuset
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards