text- och bildtelefoni för personer med syn- och hörsel

advertisement
myMMX® db
är
specialanpassad
för
personer
med både syn- och hörselnedsättning. myMMX db
finns som texttelefon för iPhone och iPad och som
totalkonversation med video, ljud och text för PC.
I
myMMX®
db
kan
du
välja
mellan
flera
högkontrastkombinationer, använda punktläsrad och
VoiceOver.
Ring förmedlingstjänsten eller direkt till den person du
vill kommunicera med.
stödjer
MYMMX
TEXT- OCH
BILDTELEFONI FÖR
PERSONER MED
SYN- OCH HÖRSELNEDSÄTTNING
Med myMMX® db kan du ringa, ta emot samtal och
organisera dina kontakter.
Alla funktioner kan läsas med punktläsraden.
Valbara kontraster på skärmen: svart/gul, svart/vit, vit/
svart, blå/gul.
Med myMMX® db kan du:
•
Byta kontraster på skärmen
•
Justera storleken på texten i iPhone upp till 48, i
iPad ända upp till 72
•
Använda punktläsrad
•
Använda VoiceOver
•
Använda tillsammans med skärmläsnings- och
förstoringsprogram
•
Ansluta varseblivning
•
Arbeta med alternativa styrsätt
TEKNIK
iPhone och iPad
iOS7 eller högre, iPhone 5 eller nyare.
iPad 3 eller nyare.
PC
Processor: minst Intel Core i3 eller
motsvarande, 2Gb internminne, 60Gb hårddisk,
webkamera med min 1,3Mpxl som stödjer VGA/
CIF format Microsoft Windows 8 eller 10. För att
koppla till Jaws® krävs 64-bitarsversion av Windows.
Bredbandskrav
Minimirekommendation för video är 512 kbps.
WiFi med stabilt trådlöst nätverk. Stabilt bredband
med 1Mb ner och 2Mb upp. Öppet 3G/4G.
Tillgänglighet
Stöd
för
VoiceOver
för
uppkoppling
med
punktläsrad.
Vid inkommande samtal vibrerar telefonen. PC
programmet kan användas tillsammans med
skärmläsningsoch förstoringsmjukvara (t.ex. Jaws®
och ZoomText®).
Brandväggstraversering
STUN, SIP eller mediaproxy.
COPYRIGHT © 2016, nWise AB, ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA
nWISE AB
St Olofsgatan 33B
Telefon +46-8-12 00 26 00
Sweden
Webb www.nwise.se
SE-753 30 Uppsala
Email [email protected]
Download