SommarBeats 2016 Kundvillkor

advertisement
SommarBeats 2016
Kundvillkor
KAMPANJPERIOD OCH BERÄTTIGANDE INKÖPSSTÄLLEN: Denna kampanj gäller endast under
nedanstående kampanjperiod på de berättigande inköpsställen som listas nedan och förutsätter att
kunden är behörig att ta del av erbjudandet samt uppfyller andra särskilda krav för kampanjen.
Kampanjperiod: Kampanjen gäller från den 15 juni 2016 till och med den 5 september 2016
(”kampanjperioden”).
Berättigande inköpsställen: Kampanjen riktar sig till berättigade kunder (definieras nedan) som
handlar på Apple Online Store för enskilda utbildningskunder i Belgien, Danmark, Finland,
Frankrike, Förenade Arabemiraten, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland,
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike
(”AOS”) eller på en medverkande Apple Store-butik som finns i något av de nämnda länderna
(vardera ett ”berättigande inköpsställe”). Berättigande produkter (definieras nedan) måste köpas
från ett berättigande inköpsställe. Beställningar av berättigande produkter från ett berättigande
inköpsställe som görs under kampanjperioden, men inte skickas förrän kampanjperioden
avslutats, omfattas av kampanjen.
ERBJUDANDET: Berättigade kunder (definieras nedan) som köper en berättigande produkt kan välja att
få en av följande kampanjprodukter (vardera en ”kampanjprodukt”):
• Vid köp av en berättigande Mac (definieras nedan): ett (1) par Beats Solo2 Wireless-hörlurar (i
svart, blått, rött, vitt, guld, rosa guld, silver, rymdgrått, blått – Active, rött – Active eller gult –
Active), för vilka beloppet 2 690 kronor direkt kommer att krediteras beställningen, eller
•
Vid köp av en berättigande iPhone eller berättigande iPad (definieras nedan): ett (1) par Beats
Powerbeats2 Wireless-hörlurar (i rött, svart, svart – Sport, vitt – Sport, rött – Active, gult – Active eller
blått – Active), för vilka beloppet 1 790 kronor direkt kommer att krediteras beställningen. Berättigade
kunder kan även välja att få ett (1) par Beats Solo2 Wireless-hörlurar (i svart, blått, rött, vitt, guld, rosa
guld, silver, rymdgrått, blått – Active, rött – Active eller gult – Active), för vilka beloppet 1 790 kronor
direkt kommer att krediteras beställningen. Berättigade kunder måste betala den återstående summan
(900 kronor) för Beats Solo2 Wireless-hörlurarna, som följer efter direktkrediteringen.
BERÄTTIGANDE PRODUKTER: Nedanstående produkter omfattas av kampanjen (vardera en
”berättigande produkt”). Inga renoverade produkter omfattas av kampanjen.
• Berättigande Mac-produkter: iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air och Mac Pro, inklusive
beställningsbyggen av dessa produkter (vardera en ”berättigande Mac”). Mac mini omfattas inte
av denna kampanj.
• Berättigande iPad-produkt: endast iPad Pro (en ”berättigande iPad”).
• Berättigande iPhone-produkter: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus (vardera en
”berättigande iPhone”).
BERÄTTIGADE ENSKILDA UTBILDNINGSKUNDER: De som är behöriga att ta del av denna kampanj
omfattar enskilda slutanvändare enligt följande (vardera en ” berättigad kund”):
(i) Personer som är hel- eller deltidsstuderande på eller som har antagits till en institution för högre
utbildning.
(ii) Lärare, föreläsare eller personal som arbetar på en utbildningsinstitution och som köper
kampanjprodukten för eget bruk eller för egen utbildning och/eller forskning.
(iii) Föräldrar som handlar åt sitt barn som studerar på eller har antagits till en institution för högre
utbildning.
KAMPANJENS BEGRÄNSNINGAR: Erbjudandet gäller enbart så långt lagret räcker och tillgängligheten
för berättigande produkter och kampanjprodukter varierar. För varje berättigande produktkategori (till
exempel berättigande Mac, berättigande iPad eller berättigande iPhone) får endast en (1)
kampanjprodukt per berättigad kund erhållas under denna kampanj Du måste kunna styrka din
behörighet som berättigad enskild utbildningskund enligt kraven ovan innan du gör ditt köp. De
berättigande Apple-produkterna måste köpas till Apples priser för enskilda utbildningskunder.
Återförsäljare, statliga institutioner, utbildningsinstitutioner, ideella organisationer samt inköpare på
stora och små företag är inte behöriga och omfattas inte av erbjudandet. Kampanjen omfattar inte
berättigande produkter som köpts via andra försäljare än de berättigande inköpsställena.
Tillgängligheten för de berättigande produkterna varierar mellan olika länder. Kampanjprodukten kan
inte bytas ut mot andra erbjudanden, belöningar eller betalningsmedel. Erbjudandet kan kräva egen
inställning av berättigande produkt vid inköpstillfället.
DISTRIBUTION: När du handlar på Apple Store får du din kampanjprodukt tillsammans med din
berättigande produkt. När du handlar på AOS skickas din kampanjprodukt (när den är tillgänglig) till dig.
Om du hämtar ditt AOS-köp på Apple Store (där detta är möjligt) får du din kampanjprodukt (när den är
tillgänglig) i samband med hämtningen av din beställning. Kampanjerbjudandet gäller fram till att köpet
har slutförts. Därefter beviljas inga vidare anspråk på kampanjprodukten.
RUTINER GÄLLANDE PRODUKTRETURER OCH UTBYTEN:
• Om en inköpt berättigande produkt returneras utan kampanjprodukten, oavsett anledning, eller
byts mot en produkt som inte är en berättigande produkt, minskas din återbetalning med
beloppet som direktkrediterades ditt ursprungliga köp av den berättigande produkten.
• Kampanjprodukter får endast bytas ut mot en annan kampanjprodukt, och den berättigade
kunden står för den eventuella prisskillnaden. Kampanjprodukter som returneras i utbyte mot en
återbetalning måste returneras tillsammans med dess berättigande produkt för att du ska få en
fullständig återbetalning.
ALLMÄNNA VILLKOR: Detta erbjudande gäller inte i områden där det är förbjudet eller begränsat i lag.
Detta erbjudande kan kombineras med andra Apple-kampanjer som riktar sig till enskilda
slutanvändarkunder, och erbjuds under samma kampanjperiod på berättigande inköpsställen, i enlighet
med de villkor och begränsningar som gäller för denna kampanj och sådana andra Apple-kampanjer.
Apple ansvarar inte för eventuell förlust, förstörelse eller stöld av berättigande kampanjprodukt. Apple
kan använda information som tillhandahålls i enlighet med dess integritetspolicyer som finns online på
www.apple.com/se/privacy. Apple förbehåller rätten att när som helst och utan förvarning ändra
villkoren för kampanjen, eller ändra eller avsluta kampanjen.
Kampanjen kan utnyttjas tillsammans med andra Apple-kampanjer för enskilda personer som är
tillgängliga under samma period på de medverkande inköpsställena, så länge villkoren och
begränsningarna för denna kampanj och de andra Apple-kampanjer som utnyttjas uppfylls.
Lokal försäljningsskatt, moms, pålagor och bankavgifter kan förekomma och betalas då av kunden.
Behåll en kopia av dessa villkor och alla inköpsbevis. Apple ansvarar inte för eventuell förlust, förstörelse
eller stöld av ditt inköpsbevis.
Ansvariga för marknadsföring av inköp från Apple Online Store för enskilda utbildningskunder (förutom i
Förenade Arabemiraten, Ryssland och Turkiet) är Apple Distribution International, Hollyhill Industrial
Estate, Cork, Irland. Ansvariga för marknadsföring av inköp från Apple Online Store för enskilda
utbildningskunder och Apple Store i Ryssland är Limited Liability Company Apple Rus, 5 Petrovka Street,
Berlin House Business Center, 107031, Moskva, Ryssland. Ansvariga för marknadsföring av inköp från
Apple Online Store för enskilda utbildningskunder och Apple Store i Turkiet är Apple Teknoloji ve Satis
Limited Sirketi, FSM Mahallesi Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi No: 8, Blok No. 2 (C Blok) Kat: 18,
Ümraniye, Istanbul 34471, Turkiet. Ansvariga för marknadsföring av inköp från Apple Online Store för
enskilda utbildningskunder och Apple Store i Förenade Arabemiraten är Apple M E FZCO (Dubai
branch), Emaar Square, Building 4, Unit No. 302, P.O. Box 116977, Downtown, Dubai, Förenade
Arabemiraten. Ansvariga för marknadsföring av inköp från Apple Store-butiker i Italien: Apple Retail Italia
S.r.L., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italien, för inköp från Apple Store-butiker i Storbritannien:
Apple Retail UK Ltd., 5th Floor, 6 St. Andrew Street, London, EC4A 3AE, Storbritannien, för inköp från
Apple Store-butiker i Spanien: Apple Retail S.L., Calle Príncipe de Vergara 131, Planta Primera, 28002
Madrid, Spanien, för inköp från Apple Store-butiker i Nederländerna: Apple Retail Netherlands B.V., Luna
ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Nederländerna, för inköp från Apple Store-butiker i
Belgien: Apple Retail Belgium BVBA, Havenlaan 86C, Box 204 Avenue du Port, B-1000 Bryssel, Belgien
och för Apple Store-inköp i Sverige: Apple Retail Sweden AB, Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm,
Sverige.
© 2016 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple
Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Alla andra märken som används i detta meddelande ägs
av Apple Inc. eller kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
Download