• • - Apple

advertisement
Studentkampanjen 2015
Kundvillkor
1.
Den här kampanjen gäller endast under kampanjperioderna för de berättigande
inköpsställena från och med den 7 augusti 2015 till och med den 18 September 2015
(”kampanjperioden”).
2. Berättigade enskilda utbildningskunder som köper en berättigande produkt (enligt
definitionen nedan) under kampanjperioden kan välja att få en av följande kampanjprodukter
(varje produkt är en ”kampanjprodukt”):
•
Ett (1) par Beats Solo2 On-Ear-hörlurar (blank svart, blank vit, blank röd, blank blå, blank
grå eller blank rosa), för vilka ett tillgodohavande på 1 790 kr dras från inköpspriset direkt,
elle.
•
Ett (1) par Beats Solo2 Wireless On-Ear-hörlurar (rymdgrå, silver eller guld), för vilka ett
tillgodohavande på 1 790 kr dras från inköpspriset direkt. Den berättigade enskilda
utbildningskunden betalar mellanskillnaden i pris (900 kr) efter att tillgodohavandet har
dragits från inköpspriset.
3. Kampanjerbjudandet kan utnyttjas av berättigade utbildningskunder som handlar på Apple
Online Store för enskilda utbildningskunder i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade
Arabemiraten, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien,
Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern eller Österrike, eller på eventuella
medverkande Apple Store i något av de ovannämnda länderna (”berättigande inköpsställen”).
4. Du kan välja att tacka nej till kampanjprodukten vid köpet. Kampanjerbjudandet gäller fram till
att köpet har slutförts. Därefter beviljas inga vidare anspråk på kampanjprodukten.
Beställningar av berättigande produkter som görs från Apple Online Store för enskilda
utbildningskunder under ovan nämnda kampanjperiod, men som levereras efter att
kampanjen avslutats, omfattas också av erbjudandet. Om du handlar på Apple Store får du
kampanjprodukten tillsammans med Apple-datorn. Om du handlar på Apple Online Store för
enskilda utbildningskunder skickas kampanjprodukten till dig när den blir tillgänglig.
5. BERÄTTIGAD ENSKILD UTBILDNINGSKUND: En berättigad enskild utbildningskund definieras i
samband med kampanjen som en enskild person som antingen :
(i)
Studerar på hel- eller deltid eller som har antagits till en högre utbildning, eller
(ii)
Arbetar som lärare, föreläsare eller skolpersonal vid en utbildningsinstitution och
som köper den berättigande produkten för eget bruk och/eller för utbildnings- eller
forskningsändamål, eller
(iii)
I egenskap av förälder handlar åt sitt barn som studerar på eller som har antagits till
en högre utbildning.
6. BERÄTTIGANDE PRODUKTER: iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air och Mac Pro,
inklusive beställningsbyggen av sådana produkter (var och en är en ”Apple-dator”). Mac mini
och renoverade Apple-datorer omfattas inte av erbjudandet.
7.
KAMPANJENS BEGRÄNSNINGAR: Erbjudandet gäller enbart så långt lagret räcker och
tillgängligheten för kampanjprodukterna varierar. Erbjudandet gäller endast en (1)
kampanjprodukt per berättigad enskild utbildningskund. Före köpet måste du styrka att du
uppfyller kraven för enskilda utbildningskunder ovan. De berättigande Apple-produkterna
måste köpas till Apples priser för enskilda utbildningskunder. Återförsäljare, statliga
institutioner, utbildningsinstitutioner, ideella organisationer samt inköpare på stora och små
företag är inte behöriga och omfattas inte av erbjudandet. Kampanjen omfattar inte
berättigande produkter som köpts via andra försäljare än de berättigande inköpsställena.
Tillgängligheten för de berättigande produkterna varierar mellan olika länder.
Kampanjprodukten kan inte bytas ut mot andra erbjudanden, belöningar eller
betalningsmedel.
8. RETUR OCH BYTE AV PRODUKTER: Om den berättigande Apple-dator som köpts inom ramen
för den här kampanjen returneras, oavsett orsak, utan kampanjprodukten, eller byts ut mot
någon annan produkt än en berättigande Apple-dator, kommer bytesvärdet eller
återbetalningsbeloppet för den berättigande Apple-datorn att minskas med 1 790 kr. Om en
kampanjprodukt returneras, oavsett orsak, och inte byts mot en annan kampanjprodukt måste
kampanjprodukten returneras tillsammans med den berättigande Apple-datorn för att det
fulla beloppet ska återbetalas.
9. Kampanjen kan kombineras med andra Apple-kampanjer för enskilda personer som är
tillgängliga under samma period på de medverkande inköpsställena, så länge villkoren och
begränsningarna för denna kampanj och de andra Apple-kampanjerna som utnyttjas uppfylls.
10. Kampanjen gäller endast om den inte strider mot gällande lagstiftning.
11. Lokal försäljningsskatt, moms, pålagor och bankavgifter kan förekomma och betalas då av
kunden.
12. Behåll en kopia av dessa villkor och alla inköpsbevis. Apple ansvarar inte för eventuell förlust,
förstörelse eller stöld av ditt inköpsbevis.
13. Apple förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra villkoren för
kampanjen, eller ändra eller avsluta kampanjen. Informationen i det här dokumentet har
kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för eventuella tryckfel.
14. Ansvariga för marknadsföring av inköp från Apple Online Store för enskilda utbildningskunder
(förutom i Förenade Arabemiraten, Ryssland och Turkiet) är Apple Distribution International,
Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland. Ansvariga för marknadsföring av inköp från Apple Online
Store för enskilda utbildningskunder och Apple Store i Ryssland är Limited Liability Company
Apple Rus, 5 Petrovka Street, Berlin House Business Center, 107031, Moskva, Ryssland. Ansvariga
för marknadsföring av inköp från Apple Online Store för enskilda utbildningskunder och Apple
Store i Turkiet är Apple Teknoloji ve Satis Limited Sirketi, FSM Mahallesi Poligon Caddesi,
Buyaka 2 Sitesi No: 8, Blok No. 2 (C Blok) Kat: 18, Ümraniye, Istanbul 34471, Turkiet. Ansvariga för
marknadsföring av inköp från Apple Online Store för enskilda utbildningskunder och Apple
Store i Förenade Arabemiraten är Apple M E FZCO (Dubai branch), Emaar Square, Building 4,
Unit No. 302, P.O. Box 116977, Downtown, Dubai, Förenade Arabemiraten. Ansvariga för
marknadsföring av inköp från Apple Store i Italien: Apple Retail Italia S.r.L., Foro Buonaparte 70,
20121 Milano, Italien, för inköp från Apple Store i Storbritannien: Apple Retail UK Ltd., 5th Floor,
6 St. Andrew Street, London, EC4A 3AE, Storbritannien, för inköp från Apple Store i Spanien:
Apple Retail Spain S.L., Calle Ayala 66, 28001 Madrid, Spanien, för inköp från Apple Store i
Nederländerna: Apple Retail Netherlands B.V., Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM
Amsterdam, Nederländerna och för Apple Store i Sverige: Apple Retail Sweden AB,
Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm, Sverige.
© 2015 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac Pro, MacBook Pro,
MacBook Air, iMac, iPod, Apple TV, iPad och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA och andra länder. Apple Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är
registrerat i USA och andra länder.
Download