Varldens-vantan-pa-antibiotika_PPT

advertisement
Världens väntan på antibiotika
Antibiotikaförskrivning i Europa och
läkemedelsutveckling i relation till FoU
2012-06-11
1
TIMBRO
TIMBRO
Antibiotikaförskrivningen i Europa
Dagliga dygnsdoser (DDD) per 1000 invånare och
dag
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2
Grekland ligger högst och präglas av korruption, medan Sverige ligger i botten
tillsammans med exempelvis Nederländerna. Siffror från 2009, vilket är det senaste
året det finns data för. Källa: ESAC, European surveillance of antimicrobial
consumption (2010).
TIMBRO
Lika mycket pengar, allt färre
läkemedel
Minskningstakt i antal godkända läkemedel per miljard dollar i FoU (justerat för
inflation)
Den långsiktiga trenden är att det blir
allt svårare att utveckla läkemedel.
Logaritmen till vänster visar att år
1980 utvecklades det ungefär 3
läkemedel per investerad miljard dollar
i FoU, till att år 2008 vara nere i endast
cirka 0,3 läkemedel per investerad
miljard dollar i FoU. Undersökningen
gäller USA.
Källa: Scannell, J, Blanckley, A,
Boldon, H & Warrington, B (2012),
Diagnosing the decline in
pharmaceutical R&D efficiency. Nature
Reviews Drug Discovery
3
TIMBRO
Download