Förhandsinformation!
Konferens för dig som är handläggare inom SoL och LSS
i Umeå 29-30 augusti 2007
Boka in dessa dagar redan nu!
Se preliminärt program här intill!
Anordnare:
Norra regionens FoU enheter
Konferensavgift
Konferensavgiften är 1475 kr/person
exkl moms. I konferensavgiften ingår
kaffe och måltider och kvällsaktivitet.
Inbjudan med anmälningsblankett
kommer inom kort!
8.30 – 10.00
Registrering och kaffe
10.00 – 10.15
Inledning
Ewa Klingefors Socialdirektör Umeå
10.15 – 11.15
Handläggarnas roll och handläggningens förutsättningar
Eva Rönnbäck Fil dr FoU Västernorrland/ Kommunförbundet
11.30 - 12.30
Om mötet mellan biståndshandläggaren och den äldre
Anna Dunér fil dr i socialt arbete
12.30 - 13.30
8.30 – 9.15
Hur är det att leva med en kombination av svår syn-hörselnedsättning – Dövblindhet.
Lena Hammarstedt och Kerstin Möller
9.15 – 10.00 Att möta människor med demenssjukdom
Dagny Wikström, leg.arbetsterapeut/demens-
vårdsutvecklare
10.00 – 10. 30
Kaffe
10.30- 11.25
Ett möte med svensk handikappolitik – om de egna och andras förväntningar
Peter Brusén, chef för Handikappenheten vid Socialstyrelsen
Lunch
13.30 – 14.15
Parallella seminarier 1 – 4
11.35 – 12. 30
Aktuella rättsfall inom LSS och SoL
14.30 – 15.30
Översyn av LSS och pesonlig assistans. LSS-kommitténs upp
drag och arbete
Jonas Reinholdsson Pär Alexandersson
12.30 – 13.30 Lunch
15.30-16.00
Kaffe
13.30 – 14.15
Parallella seminarier 5 -8
16.00 – 17.00
Förslag på ny lagstiftning gällande begräns-
ningar och tvång för personer med demens-
sjukdom – inom socialtjänsten
14.25 – 15.25
Det professionella samtalet
Leif Jacobson, utredare i utredningen ”regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården”
19.00
Middag med underhållning
Parallella seminarium den 29 augusti kl. 13.30-14.15
Gillis Herlitz, Kulturvetare och författare
15 – 15.35
Tack och vi kanske ses….
15.35 - Kaffe
Parallella seminarium den 30 augusti kl. 13.30-14.15
1. Juridiska frågor och svar
1. Brukarmedverkan/Inflytande
Jonas Reinholdsson, jurist KommunLex AB
Birgitta Sjögren Öhlund, föreningskonsulent, ISPS (Skellefteortens Intresseförening för Schizofreni och andra Psykiska Störningar)
2. Utvecklingsprojekt kring den sociala biståndsutredningen
Yvonne Löfblad, utredare, omsorgsförvaltningen i Örnsköldsvik, mfl
3. Rehabiliterande förhållningssätt i utredningsarbetet
Marita Månsson, Medicinskt ansvarig rehabiliterare, Östersunds kommun
Vi ses i Umeå i augusti!
30 augusti
29 augusti
4. Utskrivningsklara – Samordnad vårdplanering
Annika Vikström, Karin Sundström
2. Att ha funktionshinder och åldras
Madeleine Blusi, Forskningsledare vid FoU Västernorrland
3. Psykiska funktionshinder
David Rosenberg
4.Betydelsen av kön i bedömning av insatser
Katarina Andersson