Geometriska figurer – Lista

advertisement
Geometriska figurer
Fyrhörningar
Fyrhörning
Fyra hörn
Parallelltrapets
Fyra hörn
Två sidor parallella
Parallellogram
Fyra hörn
Sidorna parvis parallella
Sidorna parvis lika långa
Romb
Fyra hörn
Sidorna
parvis
parallella
Alla sidor
lika långa
Rektangel
Fyra hörn
Sidorna parvis parallella
Sidorna parvis lika långa
Räta hörn
Kvadrat
Fyra hörn
Sidorna parvis parallella
Alla sidor lika långa
Räta hörn
Geometriska figurer
Triangel
Tre hörn
Rätblock
Består av sex parvis likadana rektanglar.
Cirkel
Alla punkter på cirkeln lika långt
ifrån centrum av cirkeln.
Kub
Består av sex likadana kvadrater.
Kon
Bottenytan är en cirkel.
Mantelytan avslutas i en
spets.
Tetraeder
Består av fyra likadana trianglar.
Klot
Alla punkter på klotets yta ligger lika
långt ifrån klotets centrum.
Cylinder
Består av två parallella bottenytor i form
av cirklar som är sammanbundna med
en mantelyta.
Download