Vår organisation

advertisement
Vår organisation
STYRELSE
VD
KOMMUNIKATION
ADMINISTRATION *
STATISTIK /
BRANSCHANALYS
ARBETSGIVARFRÅGOR
• Arbetsrätt/avtal
• Arbetsmiljö
• Kompetensfrågor
NÄRINGSPOLITIK
TRÄPROMOTION
• FoU
• Svenska träprogrammet
• Miljö
• Internationella träprogrammet
• Energi
• FoU
• Produkter
• Europeiskt samarbete
• Produkter – trä
• Skog
• Transporter
* Administrationen delas av:
- Skogsindustrierna
- Trä- och Möbelindustriförbundet
- Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards