Egypten förser Gaza med mer elektricitet

Published at: https://shiptogaza.se/sv/om-ship-gaza/arkiv/egypten-f%C3%B6rser-gazamed-mer-elektricitet
Date: 2012-10-02 - PDF generated at: 2017-07-14 13:36
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2017
Egypten förser Gaza med mer elektricitet
Nyhet Skapad 2/10 2012 kl 20:54
Invånarna i Gaza är beroende av Egypten för sin elförsörjning. På måndagen meddelade den egyptiske
energiministern Mahmoud Balbaa att landet under de kommande två veckorna ska öka tillförseln av
elektricitet till invånarna i Gaza. Då ska man leverera 30 megawatt. I en kommentar till en nyhetssajt heter
det att ökningen sker som en symbol för att stärka banden mellan Egypten och Gaza.
The Palestinian Information Center [1]
[2] [3]
Links
[1] http://www.palestine-info.co.uk/En/
[2] https://shiptogaza.se/print/555
[3] https://shiptogaza.se/printpdf/555