glycorex press 030325

advertisement
GLYCOREX TRANSPLANTATION AB
PRESSMEDDELANDE
2003-03-25.
Ansökan inlämnad till FDA i USA
Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity,
meddelar att en första ansökan inlämnats till FDA, Food and Drug
Administration, som en del av processen att uppnå ett godkännande av
GlycoSorbR-ABO på USA-marknaden. Bolaget räknar med att erhålla ett svar
inom några månader. Detta kommer att styra den fortsatta ansökningsprocessen.
Transplantation är ofta livräddande och överlägsen andra behandlingsformer,
patienterna får ofta en drastiskt bättre livskvalitet, ökad förväntad livslängd, och
samhället sparar miljonbelopp på varje genomförd transplantation. Trots detta
genomförs bara en för varje år minskande del av behovet.
Företagets medicintekniska produkt GlycoSorbR-ABO är certifierad inom ECområdet och har framgångsrikt använts för att underlätta transplantationer över
blodgruppsgränsen, framförallt från donator av blodgrupp A eller av blodgrupp B
till mottagare av blodgrupp O, men även mellan blodgrupp A och B.
Den största potentiella marknaden för produkten är emellertid USA, bl.a.
beroende på ett aktivare program för att öka antalet transplantationer.
Antalet transplantationer ökar i USA, men ändå ökar antalet patienter i behov av
transplantation.
GlycoSorbR-ABO kan bidra till ett avsevärt större antal transplantationer och kan
dessutom drastiskt minska väntetiderna för ett stort antal patienter. Statistiskt vet
man att ju kortare tid patienten behöver vänta på transplantation desto bättre.
För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets
hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).
Download