Gymnasiearbete/fördjupningsarbete: psykologi Namn Ämne

advertisement
Gymnasiearbete/fördjupningsarbete: psykologi
Namn __________________________________________________________________________
Ämne: Gymnasiearbete
_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ämne: fördjupning psyk 2
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Annat: Prov, inlämningar, fallbeskrivningar m.m. om du inte gör ett fördjupningsarbete
Innehåll som mitt fördjupningsarbete kommer att ta upp som jag önskar används som bedömning i
kursen psykologi.
Utvecklingspsykologi
Kriser
Minnet
Personligheten
Socialpsykologi
Psykisk ohälsa
Specificera ____________________________________________

I utvecklingspsykologi ingår samspel mellan arv och miljön.

I socialpsykologi ingår mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden,
känslor och tankar.
Det är inte meningen att testa er på allt som finns i kursens central innehåll. Hade vi gjort det så hade
det varit prov på prov. Men om man inte är med på en lektion så måste jag ge er en uppgift för att
ersätta det eftersom ni inte har tagit del av kursens innehåll.
Centralt innehåll
• Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.
• Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper
och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.
• Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel
mellan arv och miljö.
• Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband
med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.
• Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards