Pedagogisk planering: Vasatiden

advertisement
Heidi Kuronen
Hjortmosseskolan
HT2014
Pedagogisk planering:
Vasatiden
Just nu arbetar vi med Vasatiden i historia. Ni har fått ett häfte med
uppgifter till sidorna 106-124 i Historiaboken. Vi kommer att gå igenom
svaren i häftet gemensamt. Sedan får ni läsa på häftet och era anteckningar
hemma och till slut ska ni visa era kunskaper i form av ett litet prov 16/12.
Varför ska vi göra det här?
(Syfte i kursplanen i historia)
I syftet för ämnet historia står det att du ska utveckla din förmåga att använda en historisk
referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter,
kulturmöten och utvecklingslinjer,
och kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
Du ska också utveckla din förmåga att använda historiska begrepp för att analysera hur
historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Vad ska vi öva på/lära oss?
(Centralt innehåll i kursplanen i historia)


Den svenska statens framväxt och organisation.
Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om
likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med
i dag.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och
konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska
sammanhang.
Vad ska du visa att du kan?
(Betygskriterier för E i historia)
 Har du grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och
viktiga personer under Vasatiden?
 Kan du föra enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av att Vasaätten
kom till makten?
 Kan du föra enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av
reformationen?
 Kan du se på historiska källor och dra enkla slutsatser om människors
levnadsvillkor?
 Kan du resonera enkelt om källornas användbarhet?

Kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt?
Hjortmosseskolan
___________________________________________________________________________
Klintvägen 6-8  461 84 Trollhättan  Telefon 0520-49 61 05  Mobil 0705653756
[email protected]  www.kub.trollhattan.se/?site=hjo 
Download