Vasatiden

advertisement
Vasatiden
Du ska skriva en bok om Vasatiden. Använd huvudrubrikerna (1-8) som kapitelrubriker och utgå
från underrubrikerna när ni skriver boken.
Boken skall vara ett referat av det vi talar om på lektionerna och det ni läser i boken.
Ni skall inte skriva av utan använda er av egna ord när ni gör boken!
Får du tid över väljer du en eller flera av punkterna 9-10 att skriva om.
Lycka till!
1. Vasatiden
• Varför heter det Vasatiden?
• Vem är Gustav Vasa?
• Kan man lita på historieskrivare?
2. Bondens år i arbete och fest
• Våren
• Sommaren
• Hösten
• Vintern
3. Barn på 1500-talet
• Myrlingar
• Kyrkan och prästen
• Ett barns dag
4. Kristian tyrann
• Sten Sture
• Försvaret av Stockholm
• Innanför stadsmurarna
5. Stockholms blodbad
• Mat och vin
• Huvuden som rullar
6. Gustav Vasas tar makten
• Äventyr i Dalarna
• En armé samlas
• En ny kung
7. Gustav Vasa som barn
• Uppväxt
• Vasa i skolan
• Fång i Danmark
8. Olaus Petri och Martin Luther
• Reformationen
• Avlatsbrev och protest
• Bibeln i ny form
• Olaus Petri, kungens sekreterare
• Munkar och kloster, på gott och ont
Om du hinner så väljer du en eller flera av punkterna nedan som fördjupning:
9. Gustav Vasa vid makten
• Problem med pengarna
• Katolska kyrkan
• Missnöje med kungen
• Dackeupproret
• Sönerna och bråket om makten
10. Ute i världen
• Den nya tiden
• Boktryckarkonsten
• Europa härjar ute i världen
• Pirater – havets skräck
• Inkarikets fall
• Handel med nya varor
• Renässansen
• England som stormakt
• En ny syn på världen
• Vetenskapens män
• Holland – en stormakt
• Kung sol
Mål med arbetsområdet
Kriterier
Kunskap om historiska
förhållanden, skeenden och
gestalter under olika
tidsperioder.
Resonerar om olika orsaker
till och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor
och handlingar.
Förklarar hur människors
villkor och värderingar kan
påverkas av den tid de lever
i.
Använder historiska
begrepp.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Mer än godtagbara
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Enkelt och till viss del
underbyggt
Utvecklat och relativt väl
underbyggt
Väl utvecklat och väl
underbyggt
På ett enkelt sätt
På ett förhållandevis
komplext sätt
På ett komplext sätt
På ett huvudsak
fungerande sätt
På ett relativt väl
fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards