Reformationen
http://www.sorummet.se/content/gustav-vasaoch-reformationen
Reformationen
Kyrkans rikedomar
Martin Luther
Reformationen
•Gustav tog makten över
kyrkan.
•Gudstjänster på svenska
•Bibeln översattes till
svenska, på bilden ser ni
den första fullständiga
översättningen.
•Kloster stängdes eller
drevs av adelsmän.
•Startar statligt kansli med
ansvar för statens finanser,
drev in skatter från folket.
Reformationen
Fogdar
Svenska armén
Klockupproret
1531-1533
• Folk tröttnade på Gustavs girighet,
bl. a bönderna i Leksand.
•När Gustav bestämde att fogdarna
skulle samla in kyrkklockorna för att
smälta ner till kanoner fick folk .
• Folk behövde kyrkklockorna för att
ringa in till gudstjänst och skrämma
bort trollen.
•När fogdarna kom anföll bönderna
dem, fogdarna fick gömma sig i
svinstior och hundkojor.
•I februari 1533 hade Gustav fått nog
och samlar till möte i Falun.
•Gustav kräver folkets lydnad. Han
avslutar mötet med att halshugga flera
av ledarna till klockupproret på plats.
Dackefejden
1542-1543
• De som var mest missnöjda med
Gustavs skatter och förbud var
bönderna i Småland.
•En av ledarna för missnöjet hette Nils
Dacke. Han är den första personen ur
bondesamhället i historien som blivit
känd och omtalad.
•Dacke samlar ihop en bondearmé
som attackerar fogdarna , när de kom
för att hämta in skatten.
•Gustav erbjuder Dacke vapenvila, och
går med på vissa krav för att lugna ner
upproret.
•Men efter att Gustav samlat ihop en
stark armé 1543 beger de sig till
Småland för att slå ner allt motstånd.
•Dacke flydde till Blekinge, men blev
funnen av Gustavs män.
•Avrättning och stegling
Hur levde vanligt folk under Vasatiden
Yrken under
1500-talet
•Barnmorska
•Bagare
•Slaktare
•Skomakare
•Barberare
•Bissare
•Bödel
•Fjädermakare
•Kopperska
•Slungmästare
Vara barn under Vasatiden
Bortbyting
Lekar och leksaker