InformatIon tIll föräldrar

advertisement
Information till föräldrar
WIDEX BABY 440
– the best start in life
tm
Ett barns hörsel spelar en avgörande roll för dess språkutveckling och hur det uppfattar världen. Barnet hör ljud
– framförallt föräldrarnas röster – från det ögonblick det föds. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt ge
barn med en hörselnedsättning chansen att göra det bästa av sina förutsättningar.
Widex har nu utvecklat en hörapparat särskilt för spädbarn. WIDEX BABY™440 ger tillgång till så många ljud
som möjligt. Dess exceptionellt höga ljudkvalité ger ditt barn möjlighet att samspela med dig och omvärlden.
WIDEX BABY440 passar perfekt på små öron tack vare sin minimala storlek. Eftersom den är byggd av lätta,
men tåliga, material kan du lita på att den alltid sitter säkert och bekvämt.
WIDEX BABY440 ger inte bara ditt barn bästa möjliga förutsättningar för att lära sig tala, utan även en bra start
i livet.
WIDEX BABY440
ger ditt barn
de bästa förutsättningarna
3
minimala WIDEX BABY 440
rymmer stora möjligheter
tm
Mikrofonöppning
WIDEX BABY440 må vara liten, men den är stor nog
att erbjuda ditt barn all den banbrytande teknik som
skapar ett exceptionellt ljud. WIDEX BABY440 är en
s.k. RITE-modell (receiver-in-the-ear). Det innebär
att hörtelefonen är placerad i örat, medan den del av
hörapparaten som innehåller all teknik sitter bakom
örat.
EarWire
Ear-tip eller insats
LED
Genom att placera hörtelefonen i örat och hörselgången får ditt barn en mer naturlig ljudupplevelse.
Mikrofonöppning
Hörtelefon
Ögla för säkerhetssnöre
pearl pink
Pearl white
Mjukt ankare
pearl blue
Mikrofonöppningar
Hörapparaten fångar upp ljud genom mikrofonöppningarna
EarWire
Ljud från hörapparaten sänds till hörtelefonen genom en kabel
som kallas EarWire
Ear-tip eller insats
Ear-tip eller insats sitter i örat
Hörtelefon
Hörtelefonen, högtalaren, sänder ljudet vidare in i hörselgången
Mjukt ankare
Håller ear-tip på plats
Ögla för säkerhetssnöre
Gör det möjligt att fästa säkerhetssnöret, en extra säkerhetsåtgärd som förhindrar att ditt barn förlorar sin hörapparat
LED
Visar om hörapparaten är påslagen eller om ett speciellt program
används
4
5
Talar ditt språk
Som förälder förstår du vikten av att kommunicera
med ditt barn. För barn är språket naturligtvis oumbärligt i kommunikation och samspel med både
familj och omvärld. Därför är det viktigt att agera
snabbt när man upptäcker en hörselnedsättning.
Lyckligtvis är insatser som spädbarnsscreening av
hörseln till stor hjälp för att tidigt identifiera en hörselnedsättning. I kombination med bästa möjliga
hörapparater, såsom WIDEX BABY440, har detta
visat sig förbättra barns tal- och språkutveckling.
fler ljud
WIDEX BABY440 gör fler ljud hörbara för barnet än
traditionella hörapparater. Det innebär att ditt barn
exponeras för ett brett ljudspektrum – i synnerhet
högfrekventa ljud. Med WIDEX BABY440 får barnet
tillgång till dessa ljud all sin vakna tid.
6
Bättre ljud
Barn som använder WIDEX BABY440 får en enastående ljudkvalité. Det gör det lättare för dem att
uppfatta omgivningsljudens alla skiftningar. WIDEX
BABY440 gör att även svaga ljud och viskningar blir
hörbara. Samtidigt förstärks starka ljud från trafik
och TV så att de upplevs starka utan att bli obehagliga.
hjälp finns att få
Kom ihåg att audionomen alltid kan hjälpa till. De kan
inte bara få ut det bästa av WIDEX BABY440, utan
även erbjuda råd och stöd när du behöver.
WIDEX BABY440 lägger en idealisk grund för ditt
barns hörsel.
vad WIDEX BABY440 kAN göra
FöR ditt barn
För att ditt barn ska få ut det mesta av alla ljudmiljöer krävs den senaste tekniken. Widex® hörapparater
är kända för sitt fantastiska ljud, WIDEX BABY440 är
inget undantag.
hör din röst
Det kan vara svårt att höra högfrekventa ljud i mammans och andra barns röster.
tal, inte buller
Barn upplever en värld full av fantastiska ljud. Men
där finns även buller.
För att göra det lättare för ditt barn att höra det som
är viktigt, till exempel när du talar, identifierar och
dämpar WIDEX BABY440 oönskat buller.
Barn kan höra
viktiga ljud
som de annars inte
skulle kunna höra
LEK OCH lyssna
Tack vare den avancerade tekniken i WIDEX
BABY440 kan spädbarn faktiskt höra sådana viktiga
ljud, som de annars inte skulle uppfatta.
Nära dig
Det finns alltid en risk att en hörapparat börjar återkoppla, tjuta. Återkoppling beror på att ljud läcker ut
ur hörselgången och på nytt fångas upp av hörapparatens mikrofon så att det uppstår rundgång. En vanlig orsak är att ear-tip eller insats hamnar fel. WIDEX
BABY440 identifierar återkopplingsljudet och minimerar risken för att det ska uppstå. Därför kan du
slappna av och hålla ditt barn nära, eller låta barnet
röra sig fritt – utan att oroa dig för återkoppling.
Spädbarns värld handlar om att utforska, lära och
lyssna.
WIDEX BABY440 gör det möjligt att höra ljud från
alla riktningar både när omgivningen är tyst och när
den är ljudrik. Det innebär att ditt barn kan leka och
samspela med andra i alla miljöer.
Detta är bara några av de möjligheter som ditt barn
får med WIDEX BABY440.
Barn kan leka
och lyssna
i alla miljöer
8
9
hjälper dig HjälPa ditt barn
När barn börjar utforska världen är det skönt att veta
att de kan röra sig obehindrat, utan att tappa sina
hörapparater.
WIDEX BABY440 har inte bara en säker konstruktion, den har dessutom ett antal funktioner som gör
den barnsäker och trygg att använda – och du behåller kontrollen:
• Ett barnsäkert batterifack gör att barnet inte kan
komma åt det lilla batteriet
• En fjärrkontroll gör att du kan bestämma volym
och lyssningsprogram i WIDEX BABY440
• En LED lysdiod gör det enkelt att hålla ett öga på
om batteriet i WIDEX BABY440 fungerar
• En särskild hörapparattejp håller WIDEX BABY440
säkert på plats bakom örat
• Ett säkerhetssnöre kan fästas på WIDEX BABY440
för att hindra barnet från att förlora hörapparaten,
det finns även en babymössa som fyller samma
funktion.
• Widex Baby Kit – allt du behöver för att hantera
och underhålla WIDEX BABY440.
10
11
ANpassa WIDEX BABY440
Vi vet att anpassning och justering av hörapparater
till små barn kan vara en utmaning för audionomen.
Därför har vi lagt extra mycket energi på att göra anpassningen av WIDEX BABY440 så snabb och enkel
som möjligt.
Er audionom använder Widex senaste mjukvara
för att försäkra sig om att anpassningen av WIDEX
BABY440 överensstämmer med ditt barns hörselprofil.
Så ditt barn får bästa möjliga ljud.
Och en bra start i livet.
WIDEX BABY440
är snabb och enkel
att anpassa
13
www.widex.se
¡9 502 1469 012y¤ ¡#01v¤
Printed by KLS / 2010-10
9 502 1469 012 #01
Download