Motion angående ändringar och tillägg i kollektivavtal

advertisement
MOTION
angående ändringar och tillägg i
kollektivavtal
Motionärens namn
Personnummer
Region
Avtalsområde
Del av avtal
Paragraf
Moment
Ämne
Förslag (använd baksidan vid behov)
Att
Bakgrund och motivering (använd baksidan vid behov)
Beslut av medlemskrets
Tillstyrkes
Beslut av regionstyrelsen
Avstyrkes
Beslut av regionfullmäktige
 Tillstyrkes
Tillstyrkes
Avstyrkes
Enskild motion
Avstyrkes
Regionens eventuella yttrande
Ort och datum
265335741
Motionärens namnunderskrift
Download