Kemi 7CD ht 07

advertisement
Kemi 7B ht 14
Nu är det dags att börja med det spännande ämnet kemi. Denna termin kommer
vi att jobba med grundläggande kemi, vilket är en förutsättning för att man skall
kunna förstå kemin. Kemins språk är nästan som ett nytt språk, och vissa
grundläggande begrepp är det viktigt att man lär sig och förstår. Jag använder
mig av läxor och har oftast skriftliga läxförhör, för att ni skall lära er att läsa lite
varje vecka. Om man inte gör det blir det väldigt jobbigt inför provet.
Vi kommer att jobba med Spektrum kemi (någon kan komma att jobba i en light
variant av boken, dessa sidhänvisningar står inom parentes) och under
hösten skall vi jobba med:




Världen är full av kemi
Atomer och kemiska reaktioner
Nästan allt är blandningar
Periodiska systemet
s 6 – 13
s 14 – 36
s 38 – 51
s 288-289
v
Tisdag 12.50-14.00
To/fre 8.20 – 9.50
45
Kemi finns överallt, egenskaper
Introduktion säkerhet
materiel
Laborationsrapport
46
Läxa: materiel
Atomer och molekyler
43
(s 6 – 10)
(s 11 – 22)
(s 23 – 29)
(s 146)
Laboration: egenskaper
Laboration: smältpunkt,
Metallers egenskaper
47
Läxa: s16 - 17
Grundämnen och kemiska föreningar,
atomens uppbyggnad
48
Läxa: s18-21 (13-14)
Kemiska reaktioner, kemins språk, fast Laboration: När kokar olika ämnen?
flytande gasform
49
Läxa: s 22–25 + 288–289 (15-16+146)
Separationsmetoder
Laboration: Kemisk reaktion med
magnesium, reagerar tenn på samma
sätt?
Laboration: Att separera ämnen
Läxa s 26-27 + 30-33 (17+20-21)
50
51
Prov s 15-36+ 288-289 (11-22+ 146)
Skapande skola
Fre: Avslutning
Centralt innehåll som kursen tar upp:













Veta vad en atom och molekyl är
Vad ett grundämne är samt känna till de två huvudgrupperna, metaller och icke metaller
Kemiska beteckningar för några vanliga grundämnen, t ex väte, syre, kväve och kol
Veta vad en kemisk reaktion är
Veta vad en kemisk förening är
Skillnaden mellan fast, flytande och gasform och veta vad som menas med
kokning, avdunstning, kondensering och stelning
Kunna namnen på den materiel som används
Kunna använda brännaren
Kunna filtrera
Känna till destillation och centrifugering
Bereda en lösning
Känna till skillnaden mellan en lösning och en uppslamning
Att ämnenas egenskaper gör separationen möjlig
Kunskapskrav för betygen som tas upp under kursen
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven kan genomföra
undersökningar utifrån givna
planeringar och även bidra till att
formulera enkla frågeställningar
och planeringar som det går att
arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra
undersökningar utifrån givna
planeringar och även formulera
enkla frågeställningar och
planeringar som det efter någon
bearbetning det går att arbeta
systematiskt utifrån..
I undersökningar använder eleven
utrustning på ett säkert och
ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra
undersökningar utifrån givna
planeringar och även formulera
enkla frågeställningar och
planeringar som det går att arbeta
systematiskt utifrån.
Eleven kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då
enkla slutsatser med viss koppling
till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då
utvecklade slutsatser med relativt
god koppling till kemiska modeller
och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då
välutvecklade slutsatser med god
koppling till kemiska modeller och
teorier.
Eleven gör enkla dokumentationer
av undersökningarna med tabeller,
diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Eleven gör utvecklade
dokumentationer av
undersökningarna med tabeller,
diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Eleven gör välutvecklade
dokumentationer av
undersökningarna med tabeller,
diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Eleven har grundläggande
kunskaper om materiens
uppbyggnad, oförstörbarhet och
omvandlingar och andra kemiska
sammanhang och visar det genom
att ge exempel på och beskriva
dessa med viss användning av
kemins begrepp, modeller och
teorier.
Eleven har goda kunskaper om
materiens uppbyggnad,
oförstörbarhet och omvandlingar
och andra kemiska sammanhang
och visar det genom att förklara
och visa på samband inom dessa
med relativt god användning av
kemins begrepp, modeller och
teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper
om materiens uppbyggnad,
oförstörbarhet och omvandlingar
och andra kemiska sammanhang
och visar det genom att förklara
och visa på samband inom dessa
och något generellt drag med god
användning av kemins begrepp,
modeller och teorier.
I undersökningar använder eleven
utrustning på ett säkert och i
huvudsak fungerande sätt.
I undersökningar använder eleven
utrustning på ett säkert,
ändamålsenligt och effektivt sätt.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards