Handlingsplan Barn i kök - Skolmatsakademins mall att ladda

advertisement
Barn i kök
Detta är ett exempel på hur man skriver en enkel handlingsplan inför att man
ska ha barn med i kökets dagliga verksamhet. Skriv gärna handlingsplanen
tillsammans med förskolans pedagoger och chefer. Kom ihåg – delaktighet ger
engagemang!
Kursiv text = Förklaring till rubriken/textens innehåll. Om ni vill använda detta dokument som mall så kan
ni radera denna text.
(Grå text inom parentes) = Exempeltext som försvinner per automatik när ni skriver egen text i detta fält.
Handlingsplan med faroanalys för förskola och skola
Ansvarig
(Namn)
Upprättad den
(Datum)
Skriven av
(Namn)
Reviderad den
(ev. datum)
Syfte
Varför har vi med barnen i kökets verksamhet osv.
Ex:
(Att låta eleverna vara delaktiga i kökets dagliga verksamhet ger dem en bättre inblick i hur köket och
matlagningen fungerar. Vi i köket kan tillsammans med pedagoger ge eleverna ökad delaktighet i sin
lärmiljö till att träna sina förmågor i samarbete i grupp och lära barnen mer om exempelvis sina
sinnen, en hållbar livsstil, livsmedel, hälsa och råvarukännedom…)
Mål
Skriv ner de mål som ni vill att barnen uppnår. Koppla gärna också de olika målen i handlingsplanen
till läroplanen för förskolan/skolan
Ex:



(lära sig att känna igen olika råvaror och livsmedel [identifiera])
(våga prova det man lagat [smaka])
(lära sig om val och användning av varor och livsmedel och hur de påverkar miljö och
hälsa.)
Genomförande/Innehåll
Vad ni gör/ska göra tillsammans med barnen i köket, olika arbetsmoment etc.
Ex:



(hantera kniv och skärbräda)
(ansa och skala grönsaker)
(uppläggning på serveringsfat, salladsbuffé)
www.vgregion.se/skolmatsakademin
Baserat på Herrestorps förskolas faroanalys
Tidsplan
När får eleverna vara med i kökets verksamhet?
Ex:


(varje fredag mellan kl. 10.00-11.30)
(1 barn per tillfälle i köket)
Utrustning
Se över och anpassa utrustning och skyddsklädsel för barnen.
Ex:





(förkläde)
(kockrock)
(mössor)
(knivar anpassade för barn)
(pall för att nå upp till köksbänken)
Hygien
Skriv ner viktiga punkter för hygienen. I princip gäller samma regler för barnen som för de vuxna. Ta
därför hjälp av de regler och förordningar kring hygien som redan finns för kökspersonal i ert kök.
Ex:


(friska barn)
(tvätta händerna innan och mellan varje arbetsmoment)
Risker
Gör en faroanalys genom att gå igenom ert kök och se var de olika punkterna för en eventuell fara
kan finnas för barnen. Var förvaras kemikalier, knivar och vilka maskiner kommer barnen i kontakt
med etc? Här har vi valt att ge exempel genom en faroanalys i tabellform där vi listat olika risker och
vilka åtgärder som krävs. Här med en uppskattad riskfaktor från 1 till 6.
Fyll på med alla de punkter som ni ser som en fara för barn i ert kök. Det kan vara allt från
degblandaren, spisen, diskmaskinen och ugnen. Gradera efter skalan och skriv eventuellt fara och de
åtgärder ni gör.
Utrustning
Fara
Risk 1-6
Åtgärder
Ansvarig
(Kniv)
(Kemikalier)
(Skärskada)
(Frätskada/Förgiftning)
(4)
(6)
(Vuxen övervakar)
(Förvaras utom räckhåll)
(Namn)
(Namn)
Ansvariga
Vilka är ansvariga för verksamheten med barn i kök på förskolan/skolan och vilka utav
kökspersonalen får ha med sig barn i kökets verksamhet.
Revidering
(Handlingsplanen revideras en gång varje år eller när innehållet i verksamheten förändras.)
www.vgregion.se/skolmatsakademin
Baserat på Herrestorps förskolas faroanalys
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards