Föräldraföreningen Stimmet mötesprotokoll 22/9 2010 Mötet

advertisement
Föräldraföreningen Stimmet mötesprotokoll 22/9
2010
1.
2.
3.
4.
5.
Mötet öppnades av ordförande Maria Mellin.
Dagordningen godkändes.
Mötet ansågs behörigen kallat.
Till ordförande för mötet valdes Maria Mellin och till sekreterare
valdes Anette Lund.
Till justerare valdes Jens Erhardsson och Petra Gardell.
6.
Nya kökschefen Lasse presentade sig och kökets verksamhet.
Lasse har tidigare erfarenhet från personalmatsal och
restaurantverksamhet. Han försöker vara ute i matsalen och
prata med barnen så mycket som möjligt och barnen i åk 5 får
vara med i köket.
Maten lagas på plats från grunden, enbart köttbullar och
pannkakor tas från centralköket. Varje dag serveras två rätter,
förutom specialkost, med färska grönsaker. Tanken är att
eleverna ska få pröva nya lite bortglömda rätter som t ex
dillkött. Maten ska gott och väl täcka elevernas behov. Barnen
är positiva till den nya maten och även kommunens
kostsamordnare har gett matsalen ett gott omdöme.
Huvudleverantörer är Cervera och Arla enligt ett ramavtal.
Lasse tyckte att det ändå går att få en bra variation på
livsmedel.
Prata med Ulla Lidén om ni vill vara med i matrådet som
träffas 2 ggr/år för att diskutera kökets verksamhet.
Under oktober månad så är alla föräldrar välkomna att
tillsammans med sitt barn pröva den nya maten i Stimmets
matsal. Ingen föranmälan behövs.
7.
Kassörens rapport.
Föreningen har en kassa på 10 000 kr. Det skulle dock vara
önskvärt om fler föräldrar ville betala medlemsavgiften, då
pengarna går till olika aktiviteter för barnen. Förra året bidrog
föreningen t ex med 3000 kr till en bussresa för åk 3 och
vårlunch för förskoleklasserna. Mer information finns på
skolans hemsida.
8.
•
•
•
•
•
•
9.
•
•
•
Rektor Ulla Lidén informerade:
Den nya organisationen, som nu innefattar 2 skolor (Stimmet
och Fårdala) och 5 förskolor (Sagan, Båten, Diamanten,
Gunghästen och Pusslet). Alla är väl fungerande enheter
men har mycket att lära av varandra då de har olika
kunskaper och erfarenheter.
Förändringar i personalen då Sofia från Haninge är ny och
arbetar i åk 4 samt att Josefina följer med barnen från
Båten upp till förskoleklassen Bläckfisken.
Särskolan har delats upp i två grupper.
Vi har barn från hela Tyresö och god ekonomi, vilket betyder
att det inte finns några behov av besparingar på
verksamheten. Med tanke på debatten i media kunde Ulla
meddela att alla lärare på skolan är behöriga. Skolan söker
efter nya fritidspedagoger. Skolan har fått medel för att
köpa in datorer och dataprogram, bl a program för
anpassade för barn med dyslexi.
Skolan är trygg och säker. Det har dock kommit fram att
miljön i omklädningsrummen och duschrummet kan
kännas obehaglig. Personal finns nu alltid i
omklädningsrummet. Det kan dock fortfarande kännas
otryggt att duscha och en fråga är om det ska vara
obligatoriskt att duscha. Frågan behöver diskuteras vidare.
Kvalitetsredovisning kommer att ligga på hemsidan då den är
klar. Rapporten baseras på bruksenkäten från föräldrarna.
Övrigt
Det finns fritidsplatser kvar att söka för åk 4 och 5. Ett
alternativ är Nybodas fritidsklubb till en kostnad av 50
kr/termin och kostnad för mellanmål.
Trafiksäkerheten är fortfarande ett problem. Bilarna kör
fortfarande med för hög hastighet runt skolan.
Toaletterna på skolan är ofräscha vilket gör att vissa barn
•
•
undviker att gå på toaletten. Ulla Lidén undersöker vad
som kan göras åt saken.
Öppet hus kommer eventuellt att flyttas till januari istället för
som nu i november.
Det diskuterades hur vi kan få in mer pengar till
föräldraföreningen?
10. Mötet avslutades. Nästa årsmöte är innan höstlovet den 27/10, kl
19.00.
Närvarande: Maria Mellin, Anette Yng Lund, Jens Erhardsson, Petra
Gardell, Ninni Blom, Annika Thonvalls, Susanne Ringbom, Giovanna
Avalos, Margarita Jefimova, Jamal Hassiw, Kostas Tsotidis, Elena
Nikolayidis, Kamila Kunicka, Eva Mattsson, Lotta Öberg, Alex Levin
och Ulla Lidén
Download