Föräldraföreningen – Ansökan om ekonomiskt bidrag

advertisement
Föräldraföreningen – Ansökan om ekonomiskt bidrag
Alla förskolans och skolans klasser och avdelningar har möjlighet att ansöka om bidrag till sina
aktiviteter. Föräldraföreningen prioriterar aktiviteter som har anknytning till skolans verksamhet och
undervisning.
Aktivitet
Datum för aktivitet
Datum för ansökan
Klass/avdelning
Antal personer
som deltar
Mål/syfte med
aktiviteten
Barn
Kontaktperson
Namn
Pedagoger
Andra vuxna
Telefon/e-post
Summa som
ansöks
Fyll i blanketten och e-posta till [email protected]
Beslut och motivering till beslutet (fylls i av Föräldraföreningen)
Efter aktiviteten vill föräldraföreningen ha en dokumentation av aktiviteten. Denna ska bestå av en
kort text och en eller ett par bilder. Detta kan komma att publiceras på t ex skolans hemsida eller
Föräldraföreningens FB-sida.
Föräldraföreningen samlar pengar genom att anordna olika evenemang, julmarknad, lotterier, söker
stipendier mm. Dessa pengar kan vi använda till exempelvis ekonomiskt stöd.
Vi är beroende av att så många föräldrar som möjligt hjälper till och även deltar som kunder i dessa.
Vi förväntar oss därför att det framkommer tydligt att det är föräldraföreningen som sponsrat
aktiviteten, när information skickas till föräldrarna. Vi vill öka föräldrarnas medvetande och intresse
för föreningen.
Download