Förvaltningsråd – Tyresö skola

advertisement
Tyresö förskola och skola
Läsåret 2009-2010
Förvaltningsråd – Tyresö skola
2010-03-18
Möte:
Datum:
Plats:
Tidpunkt:
Närvarande:
Förvaltningsråd
18 mars 2010
Skolans lilla matsal
8.30-10.00
Gunilla Litzén, Föräldraföreningen
Jonas Hugosson, lärare
Inger Palmér
Lena Jansson
Pernilla Krånghed 9B
Vendela Orosco Lindström 9B
Linnéa Orosco Lindström 5A
Evelina Lindgren 5B
Hanna Rosekvist 5B
Ines Lundström 2A
Från föregående protokoll
Radiostyrda klockor – vi undersöker vilka som är bra inför ett kommande inköp. Vi har
beställt en klocka till husfasaden. Placering diskuteras, A- eller B-huset.
Elevernas önskemål om gummihandtag till gungorna och halkskydd kunder inte lösas av
Tekniska kontoret.
Krokar i A-huset, plan 2, räcker de? Kollas upp.
Det är beställt möbler till cafeterian. Vi kommer att titta vidare på det. Hur ska vi göra för att
hålla möbler och korridorerna och fina i 6-9? Elevrådet tar upp frågan och återkommer.
Elevernas punkter
- Tvåorna undrar om man får kasta snöbollar på bollplanket. Svaret blir att
snöbollskastning hänvisas för de äldre utanför skolans område. Alla ska känna sig
trygga på skolgården.
- Matsalens toalett måste få en större papperskorg. Det ligger papper på golvet.
Skolledningen fixas detta inom kort.
- 5-orna önskar en skrivare till sin dator. Skolledningen undersöker hur det ser ut och
vad vi kan göra.
- Önskemål från eleverna om uppvärmd fotbollsplan kan tyvärr inte tillmötesgås. Det
är en för dyr investering. Fotbollsplanen ligger under Tekniska kontorets ansvar.
- Eleverna frågade också om det går att ploga fotbollsplanen. Svaret måste här bli
tyvärr utan vi får vänta på våren.
- 4-5 vill ha airhockey och biljardbord. Lämna in ett äskande till Föräldraföreningen.
Mötesmall
Tyresö förskola och skola
Läsåret 2009-2010
-
6-9 önskar datorer som man komma åt utan att det finns lärare. Skolledningen tittar
på vilka lösningar det kan finnas för att få till det.
Möbler önskas till cafeterian, det är beställt bänkar och ett stort bord. Utförandet
blir i hårda material.
Instrumenten i musiken behöver bytas ut. Musikläraren har fått extra pengar till en
extra investering.
Branddörren vid datasalen är låst. Detta är kontrollerat. Vid en eventuell brand slår
strömmen från och dörren går att öppna.
Skoltröjorna - vill ha mer information. Helene Litzén kontaktar Jonas Hugosson.
Föräldraföreningens punkter
- Glöm inte äska önskemål från föräldraföreningen, lämna in ett äskande konkret med
priser. Äskandet ska gå via elevrådet, men varje klass kan skriva ett äskande.
- Föräldraföreningen kommer att avsätta lite pengar för uteverksamhet för alla
klasser. Elevrådet tar upp frågan hos 4-5 och 6-9. Inger Palmér tar upp det med
fritids. Inger blir föräldraföreningens kontaktperson.
- Föräldraföreningen har bjudit in två politiker på ett möte den 21 april, Fredrik
Sawestål (kommunstyrelsen ordförande och Hans Lindberg Barn- och
utbildningsnämndes ordförande). Har eleverna några frågor som de vill ställa så
lämna in dem till Lena Jansson eller föräldraföreningen. Viktigt!
- Fråga om mattillagning Höstterminen 2010. Tyresö skola kommer att från hösten
laga mat på skolan. En chefskock kommer att rekryteras. Annonsen kommer ut
torsdagen den 25 mars.
- Fråga om rättning av nationella prov. Från och med detta läsår rättas nationella prov
av alla undervisande lärare i ämnet. Det blir en likvärdig bedömning och
arbetsbördan för lärarna minskar, samt att det är kompetensutveckling.
- På hemsidan står det fel datum på det öppna mötet. Det måste ändras till den 21/4.
Skolans punkter
- Elevintag HT10: 72 förskoleklassbarn och 80 elever i år 6.
- Biträdande rektor, Iréne Tunell går i pension till sommaren. Rekrytering av
biträdande rektor pågår. Fredag 26/3 kommer vi ha intervjuer med de två biträdande
rektorer som är mest intressanta. Vi önskar att elever från högstadiet deltar vid
intervjuerna.
- PS, Prevention i skolan: Skolan har anmält sitt intresse. Vi återkommer när vi får
besked om vi blir en PS-skola eller en kontrollskola.
- Trygghet och arbetsro: Kommunövergripande arbete. Alla familjer som har barn i
grundskolan kommer att i sin brevlåda få ett vykort där det står om trygghetsarbetet.
Skolorna kommer att lägga ut sina presentationer på hemsidan.
- Skolgården: Vad kan vi göra för att få till en bättre skolgård? Vad kan vi göra
tillsammans?
Nästa möte
Fredagen den 28/5 kl 08.30. Välkomna!
Mötesmall
Download