OPL - Bockmaskinen på AK4. Innehållsförteckning

advertisement
Utfärdat av: SH
OPL - Bockmaskinen på AK4.
Godkänt av: KW
Datum: 2014-04-14
Rev: Nr: 1
Innehållsförteckning
Sidnummer:
1, Bockning av ämne
[email protected]
Avd:AK4
Sid 2
1
www.prosona.se
©
Utfärdat av: SH
OPL - Bockmaskinen på AK4.
Godkänt av: KW
Datum: 2014-04-14
Rev: Nr: 1
Avd:AK4
Instruktioner Bockning av ämne
(1) För att Bockmaskinen skall
få ström måste man vrida på
Knappen-Manöver i läge Till på
Svetsen.
(2) Knappen tänds och blir grön.
(3) Tryck på den Blå KnappenNödstopp/Återställning. Den
tänds och blir lysande blå.
(4) Nu har Bockmaskinen
ström.
(5) Vrid Knappen-HYDRALIK i
läge TILL.
(6) Knappen tänds och lyser
grön nu är Hydraliken igång.
(7) Vrid Knappen-ANSLAG i
läge NER och håll i till
Anslaget är nere.
(8) Anslaget är nu nere i
ändläge.
(9) Vrid Knappen-RULLBANA i
läge TILL.
(10) Rullbanan startar.
(11) Se (OPL Värmaren för
värma upp ett ämne) flytta
ämne till Bockmaskinen.
(12) Ämnet rullar till
Bockmaskinen.
[email protected]
2
www.prosona.se
©
Utfärdat av: SH
OPL - Bockmaskinen på AK4.
Godkänt av: KW
Datum: 2014-04-14
Rev: Nr: 1
Avd:AK4
Instruktioner Bockning av ämne
(13) Ämnet rullar mot
Anslaget och stannar.
(14) Ämnet sett från banan.
(15) Tryck med tången så att
ämnet lägger sig mot kanten.
(16) Vrid på KnapparnaBOCKNING/BOCKN och
VÄNDBORD/UT samtidigt.
(17) Bockverktyget åker in
och Vändbord åker ut.
(18) Kör Bockningen till
änden på ämnet ligger på
mitten av stödrullen.
(19) Vrid på Knappen-ANSLAG
(20) Anslaget åker upp.
(21) Vrid på KnapparnaBOCKNING/RETUR och
VÄNDBORD/IN samtidigt.
(22) Bockverktyget åker ut
och Vändbord åker in.
(23) Tryck med tången på
ämnet så att den ligger mot
stoppet enligt markering.
(24) Rätt placerat ämne.
[email protected]
3
www.prosona.se
©
Utfärdat av: SH
OPL - Bockmaskinen på AK4.
Godkänt av: KW
Datum: 2014-04-14
Rev: Nr: 1
Avd:AK4
Instruktioner Bockning av ämne
(25) Vrider på KnappenBOCKNING/BOCK och bocka
ämnet lite grann.
(26) Lyft fram kättingen till
det halv bockade ämnet.
(27) Placera kättingändarna i
ämnet.
(28) Vrider på KnappenBOCKNING/BOCK och bocka
ämnet.
(29) Håll i KnappenBOCKNING/BOCK till den går i
botten.
(30) Länken i ändläge.
(31) Håll i KnappenBOCKNING/RETUR till den är
helt i returläge.
(32) Färdigbockad länk.
(33) Lyft länken ur
Bockmaskinen.
(34) Ta tag med tången och
vrid öppningen på länken
uppåt enligt markeringar.
(35) Öppningen på länken
skall vara uppåt.
(36) Nu är länken klar för att
gå till nästa station Svetsen.
[email protected]
4
www.prosona.se
©
Download