Philip Runstens presentation

advertisement
KOLLEKTIV FÖRMÅGA
- VARFÖR TYDLIGA MÅL KAN GE INEFFEKTIVA GRUPPER…
Projektnäring, nov 22, 2013
Philip Runsten
Handelshögskolan i Stockholm
& Influence
[email protected]
BUDSKAP
• Projekt och organisationer agerar genom mikrosystem
•
Effektivitet i mikrosystem är beroende av om vad vi
kan kalla kollektiv intelligens uppstår
• Grupper som uppnår och kännetecknas av kollektiv
intelligens arbetar med komplexa bilder av sin uppgift
och sina mål
•
Grupper som arbetar med för tydliga (läs ”för enkla”)
mål har svårt att agera intelligent
Effektiva organisationer kräver
intelligenta mikrosystem
GRUPPEN SOM NYCKEL TILL EFFEKTIVITET
Strukturer:
Organisation/
Projekt
Mikrosystem:
grupper,
möten,
diskussioner,
telefonsamtal
Individer
- mål, planer, organisation,
system, rutiner mm
TRE IAKTTAGELSER OM HÖG KOLLEKTIV FÖRMÅGA
1.
Effektiva grupper hanterar den sociala processen mer
effektivt
–
2.
Effektiva grupper lägger mer tid och intelligens på sin
problemformulering
–
3.
De får mer tid över för uppgiften och högre kvalitet i sin
kommunikation
De förlorar därför inte tid och energi på att lösa fel problem
Effektiva grupper är beroende av deltagarnas
diskretionära beteende
–
Stödjande beteende för att få gruppen att fungera
VAD KÄNNETECKNAR EFFEKTIVA MIKROSYSTEM?
Andras perspektiv
Högpresterande
Förespråka
Utforska
Lågpresterande
Hög kommunikativ dynamik
Eget perspektiv
Losada & Heaphy, 2004
SAMBANDET NÄTVERKANDE BETEENDE OCH REPRESENTATION,
Komplexitet i
representationen
Komplex representation
och brist på nätverkande
beteende. Oklarhet
används för att bekräfta
egen problemformulering.
Förenkling, avgränsning
eller obearbetad otydlighet.
Brist på utforskande.
RUNSTEN & WERR, 2011
Komplex representation
genom deltagarnas
nätverkande beteende.
(Balans utforskande och
förespråkande)
Nätverkande
beteende
Grupper med effektiv kunskapsintegration kännetecknas av
att de arbetar med komplexa, inte enkla, målbilder.
Grupper som förenklade uppgiften i tenderade att få låg
kollektiv förmåga
VAD BEROR AV HÖG KOMMUNIKATIV DYNAMIK AV?
Andras perspektiv
Losada & Heaphy, 2004
Högpresterande
P/N: 5,625
Förespråka
Utforska
Lågpresterande
Deltagarnas interagerande
Eget perspektiv
P/N: 0,375
SLUTSATSER
• Förmågan att agera kollektivt intelligent bygger på
kommunikationen
• Kollektiv intelligens = hög kommunikativ dynamik
• Graden av dynamik är helt beroende av hur
individerna i gruppen bemöter varandra
Effektiva grupper kännetecknas av intelligent
kommunikation snarare än tydliga mål
KUNSKAPSINTEGRATION I ORGANISATIONER
– EN ÖVERBLICK
Organisatoriska
förutsättningar
Möjliggörare
Struktur
• Organisationsstruktur
• Projektstruktur
• Arbetsstruktur
• Ekonomiska styrsystem
Representation och
social identitet
• Förståelse för
uppgiften
• Förståelse för rollen
• Förståelse för andras
kunskaper
”Ingenmansland”
HR processer
• Rekrytering
• Kompetensutveckling
• Performance
management
• Incitatmentssystem
Beteenden som stödjer
kunskapsintegration
• Att söka hjälp
• Att ge hjälp
• Att reflektera och
omtolka
Samarbetsklimat
• Förtroende
• Högt i tak
• Empati
• Maktskillnader
(Werr, 2012)
CLOSING
För dig som vill veta mer om hur vi arbetar för att öka
den Kollektiva förmågan i organisationer, kontakta:
[email protected]
070 545 88 05
Download