Ingen bildrubrik

advertisement
Tidiga förebyggande insatser mot fetma
Staffan Mårild
Överläkare, docent
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Sahlgrenska Akademin
Göteborg
Runda Barn -teamet
Två aspekter:
- Fetmaframkallande miljö
- Förebygga tidigt i livet, före problemen
dyker upp
Runda Barn -teamet
Portionsstorlek
Harrington 2010
”Tipping point ”
Studie av tillväxt hos cirka 200 tonåringar med fetma:
- Alla hade övervikt vid 2 års ålder
- Nästa alla hade fetma vid 10 års ålder
Slutsats: förebyggande insatser bör ske före 2 års ålder
HUR ?:
• Primär prevention till alla
• Riskgrupper – kan ibland vara svårt.
Andel barn med övervikt och föräldrars BMI
%
40
35
30
25
20
15
10
5
0
övervikt
fetma
not known
<18,5
18,5 -<25
25<= - 30
>=30
BMI hos mamman el pappan
Staffan Mårild
Runda Barn -teamet
Jämförelse av BMI-utveckling vid två BVC socioekonomiskt olika. Data är medelvärde(SD) om ej annat anges.
BVC 1, lägre SES
BVC 2, högre SES
Antal barn
224
85
BMI vid födelse
13.7
13.7
Ingen skillnad
Amning helt o
delvis
8 (5.3) månader
8.5 (5.1) månader
Ingen skillnad
Rökning under
graviditet
12%
7%
P=0.07
Övervikt o fetma
vid
4 års ålder
BMI-sds vid 4 års
ålder
45(20%)
8(9%)
P=0.03
0.14(1.20)
-0.18(1.11)
P=0.03
J Obesity 2010
Två grupper med 10-åriga barn, 100 barn i varje, alla med fetma:
- Study group – föräldrar o barn informerades om att barnet hade fetma
- Control group – här gavs inte information…
BMI-utvecklingen efter hälsosamtalet visade en signifikant skillnad
IJPO, 2007, Benita Gunnarsson-Meriaux
IDEFICS– studien:
Sverige, Estland, Belgien , Tyskland, Ungern,
Spanien, Italien och Cypern
Antal barn = 16000 vid
start
Studien startade 2006
och pågår ännu som ”Ifamily”
Barnen undersökta:
2007
2009
2013
IDEFICS– studien syften:
- Kartlägga barn hälsa
- Förebyggande insats
:
IDEFICS- förekomst av fetma o övervikt
Fall-kontroll-studie i IDEFICS-studien på barn från 8 olika länder i Europa
Metoder: n=1024, 2- 9 år gamla barn studerades parvis: barn med respektive utan fetma
Faktorer av betydelse för utveckling av fetma hos barn:
Viktökning under graviditet
Föräldrars BMI
Rökning under graviditet
Sectio
Amning
Födelsevikt
Multivariat analys visade att
viktökning under graviditet och föräldra-BMI var de mest betydelsefulla faktorerna
Slutsats: tidigt förebyggande insatser mot barnfetma: starta före/under graviditeten
Citation: Bammann K, Peplies J, De Henauw S, Hunsberger M, Molnar D, et al. (2014) Early Life Course Risk Fact
Inkomst och risk för övervikt/fetma
hos barn
1,2
1
OR
0,8
0,6
0,4
0,2
N=13,914
h
ig
H
h
ed
-h
ig
M
ed
iu
m
M
ed
-m
Lo
w
Lo
w
(r
ef
.)
0
Invandrar-bakgrund och risk för
övervikt/fetma hos barn
2
1,8
1,6
1,4
OR
1,2
1
0,8
0,6
0,4
N=15,477
0,2
0
Mother
Father
Both
Idefics förebyggande nyckelbudskap, ’evidensbaserade’:
KOST:
ÄTA GRÖNT
VATTEN TÖRSTSLÄCKARE
FYSISK AKTIVITET:
MINSKA TV OCH DATORTID
ÖKA FYSISK AKTIVITET
STRESS:
TILLSAMMANS
ADEKVAT SÖMN
Mycket av detta vet alla, --- men få gör vad dom vet;
!! : Skapa förutsättningar så att det är enkelt att GÖRA det vi vet.
TV:n har blivit tunnare sen 1980-talet,
men inte genomsnittsvensken
Runda Barn -teamet
Svenska barn är rejält exponerade för reklam i TV
Totalt antal reklamavsnitt / timme i de populäraste reklamkanalerna
Samt andel livsmedelsreklam
TV och konsumtion av söta drycker
Söta drycker
ggr/vecka
• De barn som tittar
mycket på TV dricker
söta drycker oftare
• Tittar barn dessutom
på reklam-TV är det
förenat med att dricka
söta drycker ännu oftare
3
2
1
0
<30min
31-60 min
61-90min
91-120min
>2 timmar
Tid framför TV
Olafsdottir, Eiben et al. Young children’s television use is associated with their consumption of sweetened
beverages independently of parental norms.
TV-ätande och OR (risk) för övervikt-fetma bland 2-9 år gamla barn
i 8 olika länder i Europa – IDEFICS-studien
Lissner Eur J Epidemiol (2012) 27:705–715
Sammanfattningsvis
• Samband mellan TV-tittande och fetma kan förklaras av inverkan på
matvanor och inaktivitet
• Exponering för reklam förklarar en del, men inte allt
• Svenska barn utsätts för mycket livsmedelsreklam
• Hälsoargument är vanligt i marknadsföringen
• Hälften av TV-reklamen är för snabbmat, alkohol, sötsaker och läsk
• Vi behöver debatt och reflektion kring TV:s effekter på barns
matvanor, fysiska aktivitet och hälsa
Läkartidningen 2012, Hugo Lagerkrantz
Många aspekter. TV / skärmtid mkt stor riskfaktor för fetma (Maher 2012,
Robinsson)
”Försiktighetsprincipen”
Ålder
TV-Skärmtid
0-2år
ingen
2-3 år
max 1 timme
3-7 år
1- 2 timmar
7-15 år
max 3 timmar
Allmänt:
ej TV i eget rum
ej TV igång i kök, vardagsrum
aldrig äta framför TV
ha TV-fria dagar
observandum
även AAP policy
med vuxnas medverkan hela tiden
med vuxna, tid för lek mycket viktigt
vuxna koll. Social samvaro, lek,
idrott viktigare
Childrens independent movement, CIM
Lågstadiebarn i Partille, Mölndal och Alingsås
52 %
35 %
Hälsoveckor
Sovvanor
Antal sovtimmar per natt
Antal timmar sömn har ett
samband med övervikt,
ju kortare tid barnen
sover desto större risk för
övervikt/fetma.
Hense, Pohlabeln, De Henauw, Eiben, Molnar, Moreno, Barba, Hadjigeorgiou, Veidebaum, Ahrens. Sleep Duration and Overweight in
European Children: Is the Association Modified by Geographic Region? SLEEP, VOLUME 34, ISSUE 07; 2011.
Välling i Idefics-studien: en risk-faktor för utveckling av fetma
Välling-drickare
hade en nära
5 ggr ökad risk
att utveckla övervikt
jfr med icke-välling
drickare
M. Wiberger accepted
Nordiska näringsrekommendationer:
Medelhavskost i IDEFICS-studien
Sweden
Cyprus
60.0%
Medelhavskost
MDS>3
50.0%
Övervikt
Overweight
40.0%
Italy
30.0%
20.0%
10.0%
Estonia
Germany
0.0%
Belgium
Spain
Hungary
Mediterranean diet, overweight and body composition in children from eight European countries: Cross-sectional and prospective results from the IDEFICS study. Tognon G,
Hebestreit A, Lanfer A, Moreno LA, Pala V, Siani A, Tornaritis M, De Henauw S, Veidebaum T, Molnár D, Ahrens W, Lissner L.
Forskning för en friskare generation
Levnadsförhållanden, vanor och hälsosam vikt
Redaktörer: Christina Berg och Maria Magnusson
Medförfattare: Gabriele Eiben, Barbro Johansson,
Boken går att ladda ner från följande adress:
http://hdl.handle.net/2077/30602
Lauren Lissner, Staffan Mårild, Eva Ossiansson,
Tack
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards