Nordiska motiv på avancerat julkort Årets julkort från Iggesund

advertisement
Nordiska motiv på avancerat julkort
Årets julkort från Iggesund Paperboard är en synnerligen komplex historia. Engelska Santoro
Graphics, kända för sina tredimensionella gratulationskort har gjort ett kort med skandinaviska
motiv, allt från vargar och granar till fiskar under vattenytan.
”Santoro Graphics är ett företag som i sin vardag använder vår kartong Invercote Creato till det
yttersta av dess kapacitet. Därför är det väldigt roligt att få visa upp deras verk för bredden av våra
kunder och kontakter”, berättar Anna Adler som inom Iggesund ansvarat för produktionen.
Iggesund Paperboard har en tradition av att göra grafiskt avancerade och uppseendeväckande julkort
för att visa på vad man kan åstadkomma med företagets kvalitetskartonger Invercote och Incada. För
årets kort har Santoro Graphics utgått från grundkonstruktionen i en kortserie som man kallar
Pirouettes. Det levereras platt men reses enkelt till sitt tredimensionella format när man packar upp
det.
Santoro Graphics grundades under det tidiga 90-talet i London och har över tid gjort sig kända för
kortserier som Swing Cards och Pirouettes. I dessa serier har man konsekvent använt sig av Invercote
Creato från Iggesund.
”Vi ställer höga krav på kvalitet för våra avancerade konstruktioner. Flexibilitet, rivstryrka är viktiga
egenskaper, men när man jobbar med tredimensionella motiv krävs inte bara passning mellan
färgerna på respektive trycksida, utan också mellan de bägge trycksidorna”, berättar företagets
grundare Lucio Santoro.
”När vi beställde julkortet och sa att vi skulle tillhandahålla kartongen fick vi höra att det inte alls gick
för sig, eftersom de enbart ville arbeta med Invercote Creato. När vi väl lyckats förklara att det är vi
som är tillverkaren redde det hela ut sig. Men det är roligt med lojala kunder”, berättar Anna Adler
med glimten i ögat.
Kortet är tryckt på Invercote Creato 350 g/m2 och tryck och montering har hanterats av Santoro
Graphics.
Download