frageformularet_

advertisement
Jobbansökan Fältbiologerna:
Ung Kommunikation- och medlemssamordnare
Vi har valt att ersätta det traditionella personliga brevet med det här frågeformuläret eftersom
det gör det lättare för oss att jämföra kandidater utefter vad vi söker.
Lycka till!
OBS! Längden på alla svar bör hålla sig runt 150 ord per fråga.
Vem är du?
Berätta kort om dig själv.
Varför söker du tjänsten?
Vad har du för bild av Fältbiologerna och på vilka sätt har du varit i kontakt med
organisationen tidigare?
Det kan t.ex. vara via Facebook, media eller som medlem. Vi lägger ingen vikt vid ifall de
sökande haft en positiv eller negativ bild av organisationen
Har du någon annan koppling till miljörörelsen eller ett naturengagemang?
Har du någon annan koppling till det unga civilsamhället eller annat engagemang?
Hur ser du på att jobba i en liten ideell förening?
Hur skulle du beskriva en Kommunikation- och medlemssamordnares uppgifter?
Berätta kort om hur du uppfattar tjänsten.
Vad ser du för utmaningar i arbetet som Kommunikation- och medlemssamordnare?
Vad ser du för utvecklingsmöjligheter för Fältbiologernas kommunikation?
Berätta kort om vad du skulle vilja utveckla.
Vad har du för erfarenhet av att jobba med medlemsfrågor?
Berätta kort om du har erfarenhet av medlemskap, värvning, medlemssystem eller något annat
relevant.
Vad har du för kompetenser för tjänsten idag?
Berätta kort om vilka kompetenser du har som gör dig rätt för tjänsten.
Vilka kompetenser behöver du utveckla för tjänsten?
Berätta kort om vad du bedömer att du behöver utveckla för kompetenser.
Beskriv vad du har för tidigare erfarenheter av följande uppgifter:
- Nyhetsbrev
- Social media
- Hemsida
- Bild och video
- Strategisk kommunikation
- Grafisk profil
- Formgivning/Layout
- Medlemskap
Har du någon relevant utbildning eller yrkeserfarenhet kopplat till tjänsten?
Övriga meriter
Finns det något annat som du vill berätta om dig själv med anledning av denna ansökan?
Download