Att jobba i ett team
Teamet
Varför ett TEAM
• I gruppen finns de kompetenser som behövs
• Det finns ett mångfacetterat
kommunikationsmönster
• Feedback inom ledarstaben
• Vi skapar två goda utvecklingsmiljöer, vi gör
varandra bra
• Lättare att bryta mönster (kulturer)
• Vi är en stötteaparat för varandra och
spelarna
Förebyggandet och omhändertagandet av skador/sjukdomar kräver en genomtänkt
kommunikation (för att alla skall må bra och känna sig behövda och viktiga)
Läkare
Matilda Lundblad
Rehab
Jan Andblad Sg,50 %
Lars Götfelt FT 100 %
Johan Meldo Sg, 30 %
Peter Östlund PSk 30 %
Magnus Hellman Driessen
(Fys tränare)
Manager
Magnus Haglund
Tränare
Janne Mian
Mance Miljanovic
Spelartruppen
ca 25 spelare
Målvaktstränare
Gert Hansen
Materialförvaltare
Stefan Ågren/Reima Haukka
Administration
Jan Ryrlén
Sociala
medier
Allmän
publik/
fans
Andra
klubbar
Agent/
Rådgivare
Vänner/
bekanta
Traditionell
media
Familj/
respektive
Nättbilagor
Sponsorer
Tränar
teamet
Vad krävs i ett ledarteam
•
•
•
•
•
•
•
•
Någon med kunskap inom Fysiologi
Någon som kan Psykologi
Någon som kan ta Konflikter
Någon som kan fotboll som anfall, försvar, taktik,
övningsval, målvaktsträning mm
Någon som kan administrera
Någon som kan Kommunikation, externt och internt
Någon som kan skapa en vi anda…….mm
Skapa ett TEAM av medarbetare som är bättre än
vad du är och
Det dåliga ledarskapet
• Enfaldigt och envist
• Ej inbjudande för varken stab eller
spelare, inga frågor, står utanför
• En övertro på sig själv
• Rädsla (för att misslyckas)
• Stort ego
• Ser inte kompetenser hos andra
• Hämmar utvecklingen i bägge grupper
Det goda ledarskapet
•
•
•
•
•
•
•
•
Skapar sitt team utifrån sina behov
Lyfter människor i sin omgivning
Har en rak och ärlig kommunikation
Är en god lyssnare
Är en inspiratör
Har höga krav på sig själv och andra
Envishet
Är en god människa
Tankemodell
Värdegrunder
Kompetenser mjuka och hårda
Vision, syfte mål. Tränings-/spelidé
Kommuniceras på träningar, samlingar och media
Vet varför och vad ta reda på hur
Hur?
• Observera-Fråga
• Analysera
• Agera
Observera
Teamledaren bör
(om han vet vem han är)
Ta reda på utbildning
Tidigare erfarenheter
Fotbollskompetens
Mjuka värden (kommunikation, utbildning,
konflikthantering, lojalitet mm)
• Se hur alla agerar i olika situationer
• Lyssna
•
•
•
•
I gruppen
• Leta efter avvikande beteenden
• Registrera hierarkier och grupperingar
• Se spelarens beteende i grupp, själv, på
planen och i omklädningsrummet
• Integrera med spelarna i deras miljö
• Styr så lite som möjligt
• Anteckna och dokumentera
• Ha en tidsram
• Börja med ledargruppen
Analysera
Analysera
•
•
•
•
•
•
Hur kan jag använda mitt team
Vart skall kompetenserna placeras
Vilka roller skall varje enskild individ ha
Är det så jag vill ha det?
Kort sikt och lång sikt (drömteamet)
Behöver vi kompletteras
I gruppen
• Vad klar med vad vi vill ta gruppen
• Hur ser strukturen ut i gruppen, vem/vilka
leder gruppen, vem/vilka påverkar
gruppen i rätt respektive fel riktning
• Behöver vi extern hjälp ex vis Idrotts
psykolog
• Skapa en handlingsplan med konsekvenser
• Skapa ett regelverk utifrån observationer
• Styr de individuella samtalen (spelaren
skall prata)
• Ta reda på så mycket fakta som möjligt
bakom problemen
Agera
Agera
• Berätta vad du förväntar dig av varje
individ
• Tala om för varje individ vad du ser för
styrkor respektive svagheter
• Visa vägen, vart skall vi (mål)
• Kom överens och låt inga frågetecken
hänga kvar
I gruppen
• Förändra i Hierarkierna ex lagkapten,
andra aktiviteter, petningar
• Ta de individuella samtalen, utgå från
vad jag ser…
• Kom gemensamt fram till ett
förhållningssätt till verksamheten och
skaka hand på det
• Tydlighet
• Repetition
• Förberedda
• Ha en trappmodell klar, håll igen
?
Tack för att ni lyssnade och skapa
ett bra ledarteamen