Sjöfåglarna tidigare aktiviteter

advertisement
Sjöfåglarna – vad vi har gjort genom åren
2010
Terminen började med ett iskallt möte då vi övade på att rädda person ur vak. Sedan fortsatte vi med att pyssla inför
100-årsjubiléet den 25 april. Det blev en fantastisk dag med äldre och unga scouter som fick gå en bana med och
pröva på allt från att gräva ned en tidskapsel och ansiktsmålning till att surra ett jättehögt klättertorn. Vi fortsatte
terminen med att förså blomsterbönor och andra rara växter. VI lärde oss hur mycket växter, djur och fåglar det
finns i naturen under en hajk vid Angarnsjön i Vallentuna.
Vi deltog i tävlingen Roslagens dag och vår avdelning kom på andra plats. Slutligen åkte vi till sommarläger på
Vässarö i augusti. Antal möten var 19 st och antalet övernattningar var 3 st.
I början på hösten gick de flesta barnen gick upp till Upptäckareavdelningen Idun tillsammans med ledarna Irène
Andersson och Saga Ernberg. Avdelningen fick många nya barn efter ett välbesökt ”prova-på-möte” och två nya
ledare Ulf Orrebrink och Karsten Fält. Vi började med att lära känna varandra genom några övningar som också
hade till syfte att främja samarbete.
I september fick vi hjälp av Sjögruppen med att vara ute med segelbåt. Vi lärde oss olika båt-begrepp. Under en
övernattning tränade vi på knopar och gick igenom scoutlagen och vilka grunder scouting bygger på. En kväll med
månsken vandrade vi bort till Rådsklippan och avlade scoutlöftet och blev därmed invigda i Djursholms scoutkår. Vi
fick hjälp av Laila Lindholm med att förstå hur handikappade har det och hur vi som scouter kan hjälpa till. Vi
fortsatte att öva på kniv, göra upp eld samt tända fotogenlampa och vi kunde därför vid terminens slut avlägga
proven kniv, knop och fotogenlykta och erhålla märken vid Lilla Julafton.
2009
I januari skickade vi med scouterna ett ”Välkommen att prova på scouterna”-kort att dela ut till kompisar. Det kom
mellan 20 barn plus våra egna 12 på mötet och vi ökade på vår avdelning till 21 barn. Vi var nästan varje gång tre
ledare varför vi kunde dela in avdelningen i tre kullar som fick pröva på sedvanliga övningar med att slå knopar, göra
upp eld och tälja med kniv. Därutöver besökte vi brandstation i Täby, seglade och lärde oss cykla trafiksäkert. Vi var
med och tävlade på Roslagens dag och övernattade efteråt i Ranängens scoutstuga. Eddabacken städades som vanligt
på Lions uppdrag av våra scouter.
Sista veckan på sommarlovet seglade vi med ett vikingaskepp in i Kyrkfjärden på Bogesund och slog upp vårt
sommarläger för några dagar. Vi övernattade i vindskydd och lagade mat på spritkök.
Några barn gick upp till avdelningen Idun till hösten och vi fick några nya barn. I september fick vi hjälp av
Sjögruppen att vara ute med segelbåt. Vi lärde oss olika båtbegrepp. Vi gick igenom scoutlagen och vilka grunder
scouting bygger på. Vi tillverkade söljor av läder för att hålla ihop våra halsdukar. Hur man renar vatten och hur
mycket vatten vi använder fick vi insikt i genom praktiskt experiment. Under sommarlägret övade vi på kniv och
knop, göra upp eld samt laga mat över spritkök och vi kunde därför vid terminens slut avlägga prov.
2008
2008 ändrade vi namn från Blåvingar och Vargungar till miniorer/Sjöfåglarna.
2006
Under vårterminen blandades traditionella scoutmöten som eldning, surrning och sjukvård med mer annorlunda
möten som spionage och framtidsmöte. Vid slutet av terminen genomfördes en egen hajk där vargungarna fick
övernatta i vindskydd i Altorpskogen.
Under sommaren hade Vargungarna sommarläger på Vässarö tillsammans med Blåvingarna. Under våren och slutet
av sommaren genomdrevs en massiv rekrytering till kåren vilket ledde till att antalet vargungar gick från runt tio vid
sista mötet på våren till över tjugo stycken första mötet på hösten.
Höstterminen inleddes med segling och fortsatte sedan med ett fullmånemöte och en tälthajk i närheten av
scoutstugan tillsammans med Blåvingarna. Terminen fortsatte med bland annat ansmygning, trashockey och
märkestagning. Under hösten hade också vargungarna en egen stughajk. Under vårterminen såg ledarsidan ut som på
höstterminen 2005. Till hösten flyttade Edvard över till Blåvingarna medan Birger och Charlotte kom till
Vargungarna. På grund av att antalet barn fördubblades hjälpte även Gunnar till på vissa möten. Till första
seglingsmötet fick vi även förstärkning av Gustav från avdelningen Örnarna. Vi har även haft hjälp av Bertil Ernberg
som har tagit hand om föräldrarna och även hjälpt till en hel del på mötena.
2005
Under vårterminen han vi med en hel del möten. Många av dem ägnades åt scoutkunskaper som eldning, sjukvård
och dylikt, andra möten ägnades åt lekar som trashockey och bollspel. Under terminen genomfördes som vanligt
också ett märkestagningsmöte och ett fullmånemöte. Andra möten innehöll diverse saker såsom bakning, segling och
film. Vargungarna genomförde under terminen en stughajk gemensamt med Blåvingarna och en stughajk
tillsammans med hela kåren.
Under sommaren deltog vargungarna i kårens sommarläger på Vässarö.
Höstterminen började med bollspel, bakning och sjukvård. Därefter var det en övernattning i scoutstugan
tillsammans med blåvingarna. Hösten fortsatte med bland annat ett besök på en brandstation, ett spaningsmöte och
ett möte tillägnat märkestagning. Under hösten genomfördes två fullmånemöten. Vargungarna deltog i en stughajk
med kåren på höstterminen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards