Kompost- man lägger post i den! Nä, äppelskrutt blir jord!”

advertisement
Infobrev Capella Maj 2017
Hej, alla barn och föräldrar!
Nu verkar det som om våren äntligen har kommit! Och med den har barnen upptäckt att även
växter och djur har vaknat. Vi tillbringar en hel del tid på vår lilla gård där vi leker och letar
insekter. När barnen upptäckte att gräset börjat växa och knoppar slå ut, ville de börja plantera
egna växter. Vi spånade över vad man behöver för
att kunna plantera: Jord, vatten och fröer var några
svar vi fick. Så barnen hjälpte till att fylla jord i
våra pallkragar och i vårt planteringsbord
inomhus. Vi planterade olika fröer/ärtor/kärnor
som kikärter, melon, pumpa, äpplen och krasse
och satte även potatis i en genomskinlig back, för
att kunna se hur rötterna brer ut sig.
I Läroplanen står att vi ska jobba med skriftspråk
och olika symboler och det har vi kopplat till det
här projektet genom att barnen har ritat skyltar
och skrivit vad det är som de har planterat.
Vi observerade om det växte snabbast inne eller
ute och frågade också varför det växer bättre på
ena platsen. ”Det snöar ute och då växer det inte”.
”Det är kallt!” var några svar vi fick. Barnen har
också tillverkat egna krukor att plantera i, som de
har smyckat. Vi använde återbruksmaterial
(mjölkkartonger) för att värna om naturen kopplat till vårt tema om ekologisk känslighet och
hållbar utveckling.
I samband med plantering har vi pratat om kompostering och reflekterat över vad vi gör av
vårt matavfall som blir över och vart det tar vägen när lastbilen kommer och hämtar det. Detta
kommer vi undersöka närmare.
”Kompost- man lägger post i den!
Nä, äppelskrutt blir jord!”
Nu tycker barnen att det är självklart att vi komposterar och ser de ingen brun papperspåse att
lägga matavfall i, påminner de oss direkt. Det har också dykt upp önskemål från barnen om att
ska skapa en egen kompost på vår lilla gård.
Vi har jobbat med att stärka barngruppen och barnens relationer till varandra. Det har vi gjort
på lite olika sätt. Vi leker gruppstärkande lekar i stora barngruppen men också i smågrupper.
Barnen har fått göra olika samarbetsövningar både två och två men också gruppvis. Ibland har
vi valt vem/vilka de ska jobba med och ibland har de fått välja själva. En samarbetsövning
barnen har gjort är att skapa Taurus från programmet ”Taurus labyrint”. Barnen pratade om
hur Taurus ser ut och vad hen gör. Sedan gick de in i verkstaden och valde material som de
behövde till sin Taurus. Här fick barnen skapa utifrån sitt intresse men var tvungna att
samarbeta för att komma överens (gruppstärkande). Vi pedagoger upplever att gruppen är mer
”sammansvetsad” och barnen väljer oftare att leka med andra kompisar än dem de vanligtvis
brukar leka med. Vi upplever också att de är mer hänsynsfulla mot varandra och hjälper gärna
varandra om någon t ex behöver hjälp med skor eller kläder.
Hälsningar Ann, Camilla & Carina
Viktiga datum att komma ihåg:
23/5 APT Förskolan stänger 16:00
29/5 Öppet hus, info inför hösten
kl. 15-16:30
8-9/6 Planeringsdagar (förskolan är
stängd)
13/6 Sommarfest (mer info
kommer)
Download