Mutationer – en förändring i arvsmassan

advertisement
Mutationer – en förändring i arvsmassan
Mutationer
En ganska vanlig mutation är
albino.
Arvsanlagen för pigmentering
försvinner
Tvärtom förekommer med!
Mutationer
Albinos finns inom
väldigt många arter.
Det är en skadlig
mutation för det
mesta. Kamouflage
försvinner och
ögonen fungerar
dåligt.
Mutationer
Mutationer beror på att det
uppstår fel vid kopieringen
av DNA vid celldelning.
Det kan uppstå helt
slumpmässigt utan orsak.
Det kan också orsakas av
strålning, gifter eller
sjukdomar. Saker som stör
celldelningen.
Som tur är har kroppen
inbyggda skydd som tar
bort de flesta mutationer
som sker i våra celler.
Dåliga celler tas helt enkelt
bort.
Mutationer
En del av
kromosomen
hamnar fel.
En del av
kromosomen
försvinner.
En del av
kromosomen
kommer med
två gånger.
En del av
kromosomen
blir felvänd.
En del av
kromosomen
byter plats.
Mutationer
Olika utseende på människor har uppstått ur
mutationen som förändrar pigmenteringen.
Mutationer
Dessa finkar härstammar från samma art, men
mutationer och uppdelningen längs vägen har
ändrat dem något.
Många viktiga steg i livets utveckling består av
mutationer.
Så trots att mutationer nästan alltid är dåliga, så
dyker det ibland upp en bra mutation som för
utvecklingen framåt.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards