PAKKAUSSELOSTE
Anastrozol Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit
Anastrotsoli
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai
kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1.
Mitä Anastrozol Stada on ja mihin sitä käytetään
2.
Ennen kuin käytät Anastrozol Stada -tabletteja
3.
Miten Anastrozol Stada -tabletteja käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Anastrozol Stada -tablettien säilyttäminen
6.
Muuta tietoa
1.
MITÄ ANASTROZOL STADA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Anastrozol Stada on lääke rintasyövän hoitoon.
Anastrozol Stada -tabletteja käytetään:
vaihdevuodet ohittaneille (postmenopausaalisille) naisille
- pitkälle edenneen hormoniherkän rintasyövän hoitoon.
2.
ENNEN KUIN KÄYTÄT ANASTROZOL STADA -TABLETTEJA
Älä käytä Anastrozol Stada -tabletteja, jos
olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle anastrotsolille tai Anastrozol Stada -tablettien
jollekin muulle aineelle
sinulla on vielä kuukautiset
käytät estrogeenia sisältäviä lääkkeitä
käytät tamoksifeenia sisältävää rintasyöpälääkettä
olet raskaana
imetät
sinulla on vaikea munuaissairaus
sinulla on keskivaikea tai vaikea maksasairaus.
Kysy lääkäriltä, jos olet epävarma.
Ole erityisen varovainen Anastrozol Stada -tablettien suhteen
Neuvottele lääkärin kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä, jos
et ole varma, onko sinulla jo vaihdevuodet (ei enää kuukautisia). Lääkärin tulee tässä
tapauksessa tarkistaa hormonitasosi.
sinulla on osteoporoosi tai muita tiloja, jotka ovat voineet vaikuttaa luuntiheyteen. Anastrotsoli
alentaa naishormonien pitoisuuksia. Tämä voi aiheuttaa luun mineraalikatoa, joka saattaa
vähentää luuston vahvuutta. Hoidon alussa saattaa olla tarpeen mitata luuntiheys ja säännöllisin
välein hoidon aikana. Lääkäri päättää, tarvitsetko hoitoa osteoporoosiin ja lääkäri valvoo
hoitoasi.
1
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Jos käytät Anastrozol Stadan lisäksi tiettyjä muita lääkkeitä, nämä voivat vaikuttaa toistensa tehoon
ja/tai aiheuttaa haittavaikutuksia. Yhteisvaikutuksia saattaa syntyä.
Estrogeeniä sisältäviä lääkkeitä (esim. hormonikorvaushoidossa) ei saa käyttää samanaikaisesti
Anastrozol Stadan kanssa, koska anastrotsolin vaikutus voi heiketä.
Kerro lääkärille, jos käytät LHRH-analogeja (lääkkeitä, joilla hoidetaan rintasyöpää, tiettyjä
gynekologisia ongelmia tai hedelmättömyyttä).
Tamoksifeenia (joka on toinen rintasyövän hoidossa käytettävä lääke) ei saa käyttää samanaikaisesti
Anastrozol Stadan kanssa, koska tamoksifeenin vaikutus voi heiketä.
Anastrozol Stada -tablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa
Ruoka ja juoma eivät vaikuta Anastrozol Stadan tehoon.
Raskaus ja imetys
Anastrozol Stadaa ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Anastrozol Stada voi joskus aiheuttaa uneliaisuutta tai heikkouden tunnetta, mikä voi vaikuttaa
reaktiokykyyn. Jos näitä ilmenee:
- älä aja
- älä käytä mitään koneita
- älä suorita vaarallisia työtehtäviä.
Tärkeää tietoa Anastrozol Stada -tablettien sisältämistä aineista
Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeriintoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.
3.
MITEN ANASTROZOL STADA -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN
Käytä Anastrozol Stadaa juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt.
Tarkista lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, jos olet epävarma.
Jos lääkäri ei toisin määrää, tavanomainen annos on:
1 kalvopäällysteinen tabletti (1 mg anastrotsolia) kerran vuorokaudessa.
Miten Anastrozol Stada -tabletteja käytetään:
Tabletit niellään kokonaisena veden kera. Tabletit voi ottaa ruoan kanssa tai tyhjään vatsaan.
Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta
Annostusta ei tarvitse muuttaa, jos potilaalla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta.
Potilaat, joilla on lievä maksan toimintahäiriö
Annostusta ei tarvitse muutta näille potilaille.
Lapset ja nuoret
Anastrozol Stadaa ei saa antaa lapsille tai nuorille.
Hoidon kesto
2
Anastrozol Stada -hoito on yleensä pitkäaikaista. Lääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan sinun tulee
hoitoa jatkaa.
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos hoidon teho on mielestäsi liian vahva tai liian heikko.
Älä ota enempää tabletteja kuin lääkärisi on määrännyt.
Jos otat enemmän Anastrozol Stada -tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos otat (tai joku muu ottaa) kerralla monta tablettia, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Ota
lääkepakkaus mukaasi, jotta he tietävät, mitä lääkettä on otettu. Lääkäri päättää jatkotoimenpiteistä.
Jos unohdat käyttää Anastrozol Stada -tabletteja
Jos unohdat yhden annoksen, jatka hoitoa ottamalla seuraava annos oikeaan aikaan. Älä ota
kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.
Jos lopetat Anastrozol Stada -tabletteja käytön
Älä lopeta lääkkeen käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa, koska hoito voi tällöin epäonnistua.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
4.
MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikki lääkkeet, myös Anastrozol Stada voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan
niitä saa. Jos saat haittavaikutuksia ja nämä huolestuttavat sinua, ota heti yhteys lääkäriin .
Haittavaikutukset arvioidaan esiintymistiheyden mukaan seuraavasti:
Hyvin yleiset Useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä
Yleiset
Harvemmalla kuin 1 potilaalla 10:stä, mutta useammalla
kuin 1 potilaalla 100:sta
Melko
harvinaiset
Harvemmalla kuin 1 potilaalla 100:sta, mutta useammalla
kuin 1 potilaalla 1 000:sta
Harvinaiset
Harvemmalla kuin 1 potilaalla 1 000:sta, mutta useammalla
kuin 1 potilaalla 10 000:sta
Hyvin
harvinaiset
Harvemmalla kuin 1 potilaalla 10 000:sta, mukaan lukien
yksittäistapaukset
Mahdollisia haittavaikutuksia:
Immuunipuolustus (immuunijärjestelmä)
Hyvin harvinaiset: vakavat allergiset reaktiot, jotka aiheuttavat hengenahdistusta tai huimausta
(anafylaksiaa); vakavat allergiset reaktiot, jotka aiheuttavat kasvojen tai nielun turvotusta ja
hengitysvaikeuksia (angioedeema); vakava sairaus, jonka merkkejä ovat ihon, suun, silmien ja
sukuelinten rakkulat, (korkea) kuume ja nivelkipu (Stevens-Johnsonin oireyhtymä), nokkosrokko
Jos yksi tai useampi näistä oireista ilmenee, on otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi.
Ruoka (aineenvaihdunta ja ravitsemus)
Melko harvinaiset: ruokahaluttomuus, korkea kolesterolitaso
Hermot (hermosto)
Yleiset: päänsärky, karpaalitunnelisyndrooma
Melko harvinaiset: uneliaisuus
Verisuonet (verisuonisto)
Hyvin yleiset: kuumat aallot
3
Hyvin harvinaiset: verenhyytymisongelmat (laskimotukos), kuten veritulppa, yleensä jalassa, mikä
aiheuttaa kipua, turvotusta tai punoitusta (syvä laskimotukos) tai veritulppa keuhkoissa
(keuhkoveritulppa)
Maha ja suolisto (ruuansulatuselimistö)
Yleiset: huono olo (pahoinvointi), ripuli
Melko harvinaiset: oksentelu
Iho (iho ja ihonalainen kudos)
Yleiset: hiusten oheneminen, ihottuma
Hyvin harvinaiset: vakava ihottuma, jossa iholla on läiskiä, jotka näyttävät pieniltä maalitauluilta
(erythema multiforme)
Lihakset (luusto, lihakset ja sidekudos)
Yleiset: nivelten kipu tai jäykkyys
Anastrotsoli alentaa naishormonien tasoja, mikä voi johtaa luiden mineraalitiheyden alenemiseen ja
täten luiden vahvuus voi heiketä (ks. kohta 2, Ole erityisen varovainen Anastrozol Stada -tablettien
suhteen). Tämä voi johtaa luiden murtumiin, esim. selkärangan, lonkan tai ranteiden murtumiin.
Sukupuolielimet ja rinnat
Yleiset: emättimen kuivuminen
Melko harvinaiset: verenvuoto emättimestä (yleensä hoidon ensimmäisten viikkojen aikana)
On tärkeää kertoa heti lääkärillesi, jos sinulla esiintyy poikkeavaa (jatkuvaa) verenvuotoa emättimestä
tai kuukautisesi ovat epäsäännölliset, kun käytät Anastrozol Stada -tabletteja tai milloin tahansa
hoidon päättymisen jälkeen.
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Yleiset: heikko olo, mielialanvaihtelut
Maksa
Yleiset: muutokset maksan toimintaa mittaavissa verikokeissa
Melko harvinaiset: maksaentsyymiarvojen muutokset, maksatulehdus. Oireita voivat olla yleinen
sairauden tunne, johon voi liittyä ihon ja silmien keltaisuutta, maksakipua tai maksan turpoamista.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
5.
ANASTROZOL STADA -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Älä käytä ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.
viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
6.
MUUTA TIETOA
Mitä Anastrozol Stada sisältää
Vaikuttava aine on anastrotsoli. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg anastrotsolia.
Muut tablettiytimen aineet ovat
laktoosimonohydraatti
natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A)
povidoni K-25
magnesiumstearaatti.
Kalvopäällysteen aineet ovat
hypromelloosi
makrogoli 6000
hydrattu puuvillasiemenöljy
4
esigelatinoitu
muunnettu tärkkelys (alkuperä: maissi)
titaanidioksidi (E 171).
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Anastrozol Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia ja pyöreitä tabletteja. Tabletin toisella
puolella on merkintä ”A1”.
28,30, 50, 90, 98, 100 kalvopäällysteistä tablettia
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Saksa
Valmistajat
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Saksa
cell pharm GmbH
Feodor-Lynen-Str. 35, 30625 Hannover, Saksa
Centrafarm Services B.V.,
Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten Leur, Alankomaat
Clonmel Healthcare Ltd.
Waterford Road, Clonmel Co. Tipperary, Irlanti
Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla
kauppanimillä:
Alankomaat
Irlanti
Norja
Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Saksa
Slovakia
Suomi
Tanska
Unkari
Anastrozol CF 1 mg filmomhulde tabletten
Amidex 1 mg film-coated tablets
Anastelb 1 mg filmdrasjerte tabletter
Anastelb
ANASTROZOLE EG 1 mg, comprimé pelliculé
Anastelb 1 mg comprimate filmate
Anastelb 1 mg filmdragerade tabletter
ANASTRO-cell1 mg Filmtabletten
Anastelb 1 mg filmom obalená tableta
Anastrozol Stada 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Anastelb
Anastrozol STADA 1 mg filmtabletta
Tämä seloste on päivitetty viimeksi
10.5.2010
5
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Anastrozol Stada 1 mg filmdragerade tabletter
Anastrozol
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de
uppvisar symtom som liknar dina.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Anastrozol Stada är och vad det används för
2.
Innan du tar Anastrozol Stada
3.
Hur du ta Anastrozol Stada
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Anastrozol Stada ska förvaras
6.
Övriga upplysningar
1.
VAD ANASTROZOL STADA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Anastrozol Stada är ett läkemedel för behandling av bröstcancer.
Anastrozol Stada används av:
kvinnor som har slutat menstruera (post-menopausala kvinnor).
- för behandling av avancerad hormonkänslig bröstcancer.
2.
INNAN DU TAR ANASTROZOL STADA
Ta inte Anastrozol Stada:
om du är allergisk (överkänslig ) mot den aktiva substansen anastrozol eller mot något av övriga
innehållsämnen i Anastrozol Stada.
om du fortfarande menstruerar.
om du tar läkemedel som innehåller östrogen.
om du tar tamoxifen (aktiv substans för behandling av bröstcancer).
om du är gravid.
om du ammar.
om du lider av allvarliga njurfunktionsbesvär.
om du har måttliga eller allvarliga leverfunktionsbesvär.
Kontrollera med din läkare om du är osäker.
Var särskilt försiktig med Anastrozol Stada
om någon inte har sagt till dig att du har gått in i menopausen (menstruationen har upphört). Om
det är så ska din läkare utföra lämpliga hormontester.
om du lider av benskörhet eller har en förhöjd risk för att få benskörhet. Anastrozol Stada
minskar dina egna östrogennivåer i kroppen. Detta kan minska bentätheten och därför ska
bentätheten testas vid början av behandlingen och sedan vid regelbundna intervaller. Din läkare
kommer att bestämma om behandling mot benskörhet är nödvändig. Då måste du få specifik
medicinsk övervakning.
Intag av andra läkemedel
6
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Om du också tar vissa andra läkemedel förutom Anastrozol Stada kan dessa påverka hur varje enskilt
läkemedel fungerar och/eller biverkningarna från varje läkemedel. Interaktioner kan utvecklas.
Läkemedel som innehåller östrogen (t.ex. hormonersättningsterapi) ska inte tas tillsammans med
Anastrozol Stada. Dom kan minska effekten av anastrozol.
Tala om för din läkare om du använder några LHRH-analoger (läkemedel som används för att
behandla bröstcancer, vissa gynekologiska tillstånd och infertilitet).
Tamoxifen (en aktiv substans för behandling av bröstcancer) ska inte tas tillsammans med Anastrozol
Stada. Effekten av tamoxifen kan minska.
Intag Anastrozol Stada med mat och dryck
Mat och dryck påverkar inte Anastrozol Stada.
Graviditet och amning
Du ska inte ta Anastrozol Stada om du är gravid eller ammar.
Körförmåga och användning av maskiner
Anastrozol Stada kan orsaka tillfällig yrsel eller en känsla av svaghet vilket kan försämra din
reaktionsförmåga. Om det händer:
- Kör inte bil
- Använd inte maskiner
- Utför inget arbete om du inte har ett säkert fotfäste
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten
som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden
är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa
effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för
vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Viktig information om något innehållsämne i Anastrozol Stada
Detta läkemedel innehåller laktos. Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter kontakta din
läkare innan du tar detta läkemedel.
3.
HUR DU TAR ANASTROZOL STADA
Ta alltid Anastrozol Stada enligt läkarens anvisningar.
Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Om inte läkaren föreskrivet annat är vanlig dos:
1 filmdragerad tablett Anastrozol Stada 1 mg (motsvarande 1 mg anastrazol) en gång dagligen.
Hur du tar Anastrozol Stada:
Svälj tabletterna hela med lite vatten. Du kan ta tabletterna med eller utan mat.
Patienter med nedsatt njurfunktion
Ingen dosjusering är nödvändig hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion.
Patienter med lätta leverbesvär
Ingen dosjustering behövs hos patienter med lätta leverbesvär.
Barn och ungdomar
7
Anastrozol Stada ska inte tas av barn och ungdomar.
Behandlingens varaktighet
Behandling med Anastrozol Stada är vanligtvis långvarig. Din läkare kommer att informera hur länge
du ska fortsätta ta ANASTROZOL.
Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har intrycket att effekten av ANASTROZOL är för
stark eller för svag. Ta inte fler tabletter än din läkare rekommenderar.
Om du har tagit för stor mängd av Anastrozol Stada
Om du har tagit för stor mängd av Anastrozol Stada än du borde, eller om någon annan har tagit din
medicin av misstag, informera genast läkare. Ta med en förpackning av läkemedlet så att du kan
berätta för din läkare om läkemedlet som du har tagit. Han kommer att bestämma vilka ytterligare
åtgärder som ska vidtas.
Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Finland 09-471 977, i Sverige 112) för
bedömning av risken samt rådgivning.
Om du har glömt att ta Anastrozol Stada
Om du har glömt en dos Anastrozol Stada, fortsätt med behandlingen när nästa dos ska tas.
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
Om du slutar att ta Anastrozol Stada
Sluta inte ta din behandling utan att först rådfråga din läkare.
I annat fall kan vinsten med din behandling riskeras.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Anastrozol Stada orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få
dem. Om du märker några biverkningar och dessa är oroande, kontakta genast läkare.
Värderingen av biverkningarna grundas på följande frekvensinformation:
Mycket vanliga
Vanliga
Fler än 1 av 10 behandlade patienter
Färre än 1 av 10, men fler än 1 av 100 behandlade patienter
Mindre vanliga
Färre än 1 av 100, men fler än 1 av 1000 behandlade patienter
Sällsynta
Färre än 1 av 1000, men fler än 1av 10000 behandlade patienter
Mycket sällsynta
Färre än 1 av 10000 behandlade patienter, inklusive isolerade fall
Möjliga biverkningar:
Immunförsvar (hud och subkutan vävnad)
Mindre vanliga: allvarliga allergiska reaktioner som orsakar svårighet att andas eller yrsel (anafylaxi),
allvarliga allergiska reaktioner som orsakar svullnad i ansikte eller hals och problem med att andas
(angioödem), allvarlig sjukdom med blåsor på huden, munnen,ögonen och könsorganen, (hög) feber
och ledsmärta (Stevens-Johnson syndrom), nässelfeber (urtikaria). Om ett eller några av dessa symtom
uppträder ska läkare omedelbart kontaktas.
Föda (metabolism och nutrition)
Mindre vanliga: Minskad aptit, höga kolesterolnivåer
Nerver (centrala och perifera nervsystemet)
Vanliga: huvudvärk, karpaltunnelsyndrom, sömnighet
8
Mindre vanliga: sömnighet
Blodkärl
Mycket vanliga: värmevallningar
Mindre vanliga: blodproppsbesvär (ventromboemboliter), som en blodpropp, vanligtvis i benet vilket
orsakar smärta, svullnad eller rodnad (djup ventrombos (DVT) eller en blodpropp i lungan
(lungemboli)
Mage och tarm (magtarmkanalen)
Vanliga: sjukdomskänsla (illamående), diarré
Mindre vanliga: illamående (kräkningar)
Hud (hud och subkutan vävnad)
Vanliga: Glesare hårväxt, utslag
Mindre vanliga: allvarliga utslag med fläckar som ser ut som små måltavlor (erythema multiforme)
Muskler (muskuloskeletala systemet och bindväv)
Vanliga: smärta eller stelhet i lederna
Anastrazol sänker nivåerna av kvinnliga hormoner och detta kan leda till en förlorad benmassa vilket
kan minska dess styrka (se avsnitt 2, Innan du tar Anastrozol Stada). Detta kan leda till benfrakturer
t.ex. frakturer i ryggrad, höft eller handled.
Könsorgan och bröst (reproduktionsorgan och bröstkörtel)
Vanliga: vaginal torrhet
Mindre vanliga: vaginal blödning (vanligtvis under de allra första veckornas behandling).
Det är viktigt att omedelbart prata med din läkare om du har några ovanliga (fortsatta)
vaginalblödningar eller, oregelbundna menstruationer, när du tar Anastrozol Stada eller senare.
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Vanliga: kraftlöshet, humörsvängningar
Lever
Vanliga: förändringar i blodtester som visar hur din lever fungerar
Mindre vanliga: förändrade enzymnivåer. Leverinflammation. Symtomen kan inkludera en allmän
känsla att inte känna sig bra, med eller utan gulsot (huden och ögonen gulnar), leversmärta eller
svullen lever.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.
HUR ANASTROZOL STADA SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen (strips och tabletter)
efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör
med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är: anastrozol. En filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrazol.
Övriga innehållsämnen är:
Tablettkärna:
laktosmonohydrat
natrimstärkelseglykolat (typ A)
povidon K25
magnesiumstearat
9
Filmdragering:
hypromellos
macrogol 6000
bomullsfröolja, hydrerad
sträkelse, pregelatiniserad modifierad (ursprung: majs)
titanoxid
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Anastrozol Stada 1 mg är vita, runda, filmdragerade tabletter präglade ‘A1’ på ena sidan.
Anastrozol Stada 1 mg filmdragerade tabletter är tillgängliga i förpackningar
28, 30, 50, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter
Alla förpackningar kommer eventuellt inte att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Tyskland
Tillverkare
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland
cell pharm GmbH
Feodor-Lynen-Str. 35, 30625 Hannover, Tyskland
Centrafarm Services B.V.,
Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten Leur, Nederländerna
Clonmel Healthcare Ltd.
Waterford Road, Clonmel Co. Tipperary, Irland
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
Danmark
Finland
Frankrike
Irland
Nederländerna
Norge
Polen
Romanien
Slovakien
Sverige
Tyskland
Ungern
Anastelb
Anastrozol Stada 1 mg filmdragerad tablett
ANASTROZOLE EG 1 mg, comprimé pelliculé
Amidex 1 mg film-coated tablets
Anastrozol CF 1 mg filmomhulde tabletten
Anastelb 1 mg filmdrasjerte tabletter
Anastelb
Anastelb 1 mg comprimate filmate
Anastelb 1 mg filmom obalená tableta
Anastelb 1 mg filmdragerade tabletter
ANASTRO-cell1 mg Filmtabletten
Anastrozol STADA 1 mg filmtabletta
Denna bipacksedel godkändes senast
10.5.2010
10