Det ser ut som det brukar se ut, ekonomistyrning. Resultaten

advertisement
 Det ser ut som det brukar se ut, ekonomistyrning. Resultaten används till att se vad man kan spara på. Kopplingen finns inte från politiken. Känner igen beskrivningen, ekonomistyrda. Präglar dialogen med politiken. Klon är att sätta mätbara mål, bli bättre på det och redovisa fastän det inte efterfrågas. Starta dialog utifrån det. Börja i någon ända, konkreta mätbara mål. Något som kan användas i vardagen. Nationella nyckeltal används från politiken för att visa på att man ligger dåligt till, kostar för mycket. Tittar inte på vad verksamheten gör i kvalitet. Arbeta för att hitta motargument, fakta om verksamhet och kvalitet. Komma till att man ska kunna beskriva nyttan för brukaren. Varför ser det ut så fortfarande? Ekonomiperspektivet överskuggar allt. Behövs ledningsstöd till verksamhetschefer för att hitta systematiska sätt att följa upp. Utbilda politiker, dialog mellan politik och verksamhet för att sätta bättre mål. Modell i Falun långtidsarbetslösa, kunnat visa på resultat. Krävs resurser för att kunna arbeta bra med detta. Finns ingen motsättning med det ekonomiska perspektivet. Pengarna ska användas på rätt sätt. Utveckla dialogen mellan politik och verksamheter. 
Download