Falkenberg kulturpristagare mellan åren 1966 - 1997

Falkenberg kulturpristagare mellan åren 1966 - 1997
1966 Birgit Finnilä
sång
1967 Tore Heby
bildkonst, skulptur
1968 Sven Båveudde
Camerata Vocale under ledare Lars Forshell
Tonsättare
Ungdomskör
1969 Olle Lisper
bildkonst
1970 Walter Dickson
författare
1971 Fritjof Bengtsson
Erland Johansson
Folkbildning
Sång och musik
1972 Falkenbergs manskör
kantor Ivan Johnson, Stafsinge
Musik
Musik
1973 Leonard Gyllenborg
bildkonst
1974 Anna Skantze
museichef
1975 Henrik Cervin
musik
1976 Maj-Britt Bennheden, Morup
Torsten Bengtsson, Fagered
Hembygdsvård
Hembygdsvård
1977 Falkenbergskonstnärernas samarbetsgrupp
konst
1978 Folkdanslaget Falkringen
dans
1979 Eva och Torbjörn
musik
1980 Brita Wattsgård, Vessigebro
Törngrens Krukmakeri, Falkenberg
Textilkonst
Keramik
1981 Alrik Larsson
Ruben Fogelquist
Värdefull gärning inom hembygdsrörelsen
Hembygdsvård
Hembygdsvård
1982 Falkenbergs Blåsorkester
musik
1983 Bo Ridderström
Bevara, bredda och fördjupa musiklivet i Fbg
musik
1984 Carl Estmar
Hans Bengtsson &
Kjell Boman
Kulturminnesvård
Konst/keramik
Konst/keramik
Falkenberg kulturpristagare mellan åren 1966 - 1997
1985 Walter Pettersson
Stig ”Steve” Pärson
Kulturfrämjare
Skribent
1986 Folke Svensson
Stenmuseets grundare
1987 Eva Göransson-Apelqvist
Carl-Eric ”Ecken” Thörnqvist samt
Ljungby Damkör
Bildkonst
Musik
Sång
1988 Gustaf Karlsson
Carl Johan Vallgren
Hembygdsforskning
Litteratur
1989 Leif Elgh
Hans Nilsson
Forskn/dokum. Fbg Järnväg
Utveckling Fbg Konstskola
1990 Svea Nilsson
Kätie Nilsson
Hembygdsgärning
Utveckling inom grafik
1991 Sonya Eriksson
Jöns-Ove ”Jojje” Jönsson
Claes-Göran Östlund
Insatser inom barn- & ungdomskultur
Dans mm
Teater
Musik
1992 Circus Maximum/Bengt Källqvist
Kvalitativt högtstående/ rikt varierade
föreställningar
Kulturtradition
1993 Inga-Britt Tengvall, Slöinge
Lanthandelsmuseets
grundare
1994 Karin Sjökvist
Dennis Likus
Textilkonst
Amatörarkelologi
1995 Rolf Håkansson, Fbg Fotomuseum
Bio Kontrast/Inga-Maj Ragnarsson
Svensk fotohistoria
Kvalitetsfilm
1996 Teater Albatross/ Robert Jakobsson
Visfestival Falkenberg/Bo Persson
Teater
visor
1997 Olof von Dalinsällskapet/grundarna
Falkenbergs Kultur- & Hembygdsförening
/restaureringsgruppen
Nils-Gustaf Nilsson/Hallands Flora
Litteratur/kulturmiljövård
Kulturmiljövård
Litteratur/naturvård