Momentschema 741G18 Den ekonomiska människan: kulturella

advertisement
Linköpings universitet
4/11 2016
Johanna Dahlin
Momentschema
741G18 Den ekonomiska människan: kulturella perspektiv på pengar,
föremål och status HT 2016
v.45
v.46
Tid/plats
Tema
Litteratur
Tis 8/11, 10-12
Introduktion till ekonomisk
antropologi eller antropologisk
ekonomi.
Wilk & Cliggett 2007: kap. 1-2
Fre 11/11, 10-12 Den ekonomiska eller sociala
människan
Wilk & Cliggett 2007: kap. 3-4
Tis 15/11, 10-12
Wilk & Cliggett 2007: kap. 5
Malinowski 1920
Weiner 1994
Den moraliska människan
Fre 18/11, 10-12 Gåvor
Mauss 2002
Wilk & Cliggett 2007: kap. 6
v.47
To 24/11, 10-12
Den sammansatta människan och
den abstrakta ekonomin
Wilk & Cliggett 2007: kap. 7
Bohannan 1959, Hutchinson
1992
v.48
Tis 29/11, 10-12
Gemensamt och privat:
antropologiska perspektiv på
egendom
Verdery 2004
von Benda-Beckmann 2006
Fre 2/12, 10-12
Systemförändring: fallet kolchos
Rausing 2014
Konstadinov & Vladimirova 2006
Tis 6/12, 10-12
Nätverk, förhandlingar och
gråzoner
Carlson 1977, Ledeneva 2009,
Turaeva 2013, Karandinos et al
2014
v. 49
Download