Leadership and Formation

advertisement
1
Life Long Leadership 2004
Leadership and Formation
Lärare: Carlos Villablanca, M-Div
“Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat
mig…”
Gal. 1:15, 1917 års översättning
“Jag är förvånad över att Gud har förbarmat sig över mig, nu kan jag se och förstå Guds
fingeravtryck över mitt liv, ända från min mammas mage höll Han på att forma mig genom sin
nåd till att fullborda min kallelse.”
Min egen parafras av Gal 1:15
Det primära syftet med denna kurs är att studenten/ledaren
ska få ett större och djupare perspektiv över hur Gud formar och utvecklar en ledare under ett helt
liv med målet att ge denne en tydlig och unik inriktning i sitt liv och sitt ledarskap. 1.
Jag vill att studenten/ledaren:
- ska se Guds suveränitet och ledning (”the sovereignty and the providence of God”) både i
-
det förflutna och inför framtiden
ska få en större förväntan på sin framtida utveckling vad gäller tjänst och eget ledarskap
ska lära sig att bättre förstå hur Gud på olika sätt formar och förvandlar sina tjänare och
utifrån detta leder dem in i de olika tjänsterna
ska utvärdera sig själv och sitt ledarskap för att förstå hur han eller hon har gensvarat på
Guds formande aktiviteter i sitt liv
ska titta på en kronologisk tidslinje för ledarskapsutveckling med syfte att utvärdera och
forma en egen kronologisk tidslinje för sitt ledarskap
ska skriva en analys av sin egen utveckling som ledare med syfte att upptäcka, formulera
och justera sitt eget ”mission statement”.
Moment
a) Undervisningspassen kommer att uppmuntra till en biblisk, men också personlig
reflektion av studentens egen utveckling och tillväxt som ledare.
b) Kursen kommer också att innehålla ett moment av “Spiritual Formation”.
Litteratur
1
Kursen är baserad på Dr. J. Robert Clintons formulerande teori “Leadership Emergence” från Fuller Theological
Seminary i Kalifornien. Dr. Clintons teori presenterar lärdomar, principer och värderingar från sina empiriska och
komparativa studier av bibliska, historiska och moderna ledare.
2
Life Long Leadership 2004
Dr. J. Robert Clinton, The Making of a Leader; recognizing the lessons and stages of leadership
development: Navpress, 1988
Richard Clinton and Paul Leavenworth, Starting Well; building a strong foundation for a lifetime
of ministry. Barnabas Publishers, 1994
Bibeln
OBS: I vissa sammanhang kommer jag att använda mig av engelska uttryck, men kommer
då också att ge en översättning av dessa uttryck.
Schema
V. 43
Tis 19. 10
Pass 1. Introduktion till Kursen
Pass 2. Hur formar och utveckla Gud oss som ledare.
V. 44
Tis 26. 10
Pass 1. Mot en bra avslutning
Pass 2. Få ledare avslutar bra i sin tjänt
V. 46 Tis 9. 11
Pass 1. Mentorskap I
Pass 2. Mentorkap II
V. 47
Tis 16.11
Pass 1. Guds universitit
Pass 2. Samuel är ledare som hörde Guds röst
V. 48
Tis 23.11
Pass 1. Discovery your giftedness
Pass. 2. Develop your giftedness
Download