Atomer, joner och kemiska bindningar

advertisement
Stålforsskolan
Arbetslag B ­ Kemi åk9
Ht2013
Atomer, joner och kemiska bindningar
Syfte
Du ska utveckla din förmåga att utföra systematiska
undersökning i kemi
Du kommer även att utveckla dina kunskaper inom kemin genom
att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara kemiska samband.
Innehåll
Kemin i naturen
●
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och
oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
● Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl­ och jonföreningar genom
kemiska reaktioner
Kemin och världsbilen
●
De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltlighet och
föränderlighet.
● Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv
Kemins metoder och arbetssätt
●
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla
frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
● Analysmetoder, till exempel identifikation av ämnen
● Samband mellan kemiska undersökningar och utveckling
av begrepp, modeller och teorier.
● Dokumentation av undersökningar med tabeller, bilder och
skriftliga rapporter.
Bedömning
Du kommer att bli bedömd under lektioner och de arbetsuppgifter som du under kemin ska göra
enligt instruktioner. Under laborationerna så bedöms varje moment från planering, genomförande
och hur du utvärderar laborationen i en rapport. Om du är osäker på kunskapskraven och vad de
olika orden i matrisen innebär så bör du fråga undervisande lärare.
Matrisen bifogas och kommer även finnas på hemsidan: stalforscs.weebly.com och klicka dig
Stålforsskolan
Arbetslag B ­ Kemi åk9
Ht2013
fram till NO9 ­> kemi.
Arbetsbeskrivning
Under 4 veckor så ska ni fördjupa era kunskaper inom kemi och då med fokus på atomen, joner
och kemiska bindningar. Lektionernas innehåll kommer att vara varierande och innehålla både
föreläsningar, arbetsuppgifter och laborationer.
Den första delen av kursen kommer vara mycket teori blandat med enskilda uppgifter för att
kunna använda de nya begreppen vid rapportskrivning.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards