kenya - Swipnet

advertisement
KENYA
Areal; i tusental km2: 580
Yta; 582 646 km2
Folkmängd; 29 miljoner
Huvudstad; Nairobi
Befolkningstäthet; 48 inv/ km2
Medellivslängd; 59 år (kvinnor 61 år, män 57 år)
Födelsetal; 4,6
Dödstal; !,2
Antal döda under ett års ålder per tusen levande födda per år; 69
Före fem års ålder på tusen födda; 90
Befolkning efter ålder i procent; 0-14 = 50% , 15-64 = 47%, 65- = 3%
Antal barn födda per kvinna i genomsnitt; 6,3
Läs och skrivkunnigheter; 69% ( 80% män, 59% kvinnor)
Befolkningsspridning; Nairobi: ca:1,4 miljoner
Mombasa: ca: 500 000
Kisumu: ca: 230 000
Nakuru: ca: 140 000
Kenya har fått sitt namn efter den utslocknade vulkanen mount Kenya, som är 5199m och är
det högsta berget i landet.
Trots att Kenya ligger vid ekvatorn så har stora delar av landet tack vare höga höjder ett
tempererat klimat, längs kusten är klimatet tropiskt. Nederbörden är ojämnt fördelad, mest
regn faller vid kusten och högländerna.
Kenyas befolkning växer med ca: 3% årligen, men de försöker få ner tillväxten, vilket är
väldigt känsligt för kenyanerna, särskilt på landsbygden där många barn är ett sätt att trygga
framtiden. Befolkningen är väldigt ojämn fördelad ca: tre fjärdedelar bor på en tiondel av
landytan. Tätast befolkat är sydvästra Kenya, de centrala, västra och östra delarna av
högländerna och kuststreckan.
De befinner sig i skede tre på demografiska transitionen
I januari 1993 befann sig en halv miljon flyktingar från Somalia, Sudan och Etiopien i Kenya.
Men flyktingarna har börjat att återvända till sina hemländer och i mars 1995 hade antalet
halverats. Kenya har vid flera tillfällen krävt att flyktingarna ska återföras till sina hemländer
med hänvisning till att de är en tung ekonomisk och social börda för landet. Enligt Amnesty
International har flyktingarna ofta utsatts för misshandel av kenyansk polis. Särskilt hårt
drabbade är flyktingar från Somalia. Det förekommer också att uppgifter om att Somaliska
flyktingkvinnor våldtagits av kenyansk polis.
Utbildningen är inte obligatorisk i Kenya. Eleverna börjar skolan vid fem eller sex års ålder.
Nästan all barn börjar i den åtta åriga grundskolan, och en knapp tredjedel fortsätter till den
fyraåriga gymnasienivån.
Undervisningen är avgiftsfri, men föräldrarna måste bl a betala för läromedel och
skoluniformer samt ibland för driften av skolan.
Ett stort problem är att många, särskilt flickorna, slutar skolan i förtid. Nära nog dubbelt så
många pojkar som flickor fortsätter att studera efter grundskolan.
Jordbruket utgör stommen i Kenyas ekonomi. Jordbruksprodukter dominerar exporten, och de
flesta kenyaner är sysselsatta med att bruka jorden. Kenya har dock en ovanligt stor
industisektor jämfört med sina grannländer, och turismen är också en viktig näringsgren.
Olika näringsgrenars andel av BNP; jordbruk, skogsbruk och fiske 29%, industri 11%,
handel 14%, transporter 8%, service och övrigt 38%
Naturtillgångar; flusspat, kristallsoda, rubiner, timmer, kalksten
Viktigaste exportvaror; te, kaffe, frukt och grönsaker, oljeprodukter, cement
Viktigaste importvaror; råolja, verkstadsmaskiner, järn och stål, kemikalier och fordon
Viktigaste exportländer; Storbritannien, Uganda, Tanzania och Tyskland
Viktigaste importländer; Förenade Arabemiraten, Storbritannien, Japan och Tyskland
Av: ANNA ALFREDSSON
Download