Vi skall bygga en farm för att hjälpa föräldralösa barn i Voi, Kenya

NU startar kampanjen
EN STEN FRÅN HJÄRTAT
Vi skall bygga en farm för att hjälpa föräldralösa barn
i Voi, Kenya. Till den kommer det att behövas många stenar.
Vill du hjälpa oss att bygga den? Så här går det till:
Vi har räknat ut att varje sten är värd 20:Du väljer själv om du vill skänka en eller många stenar.
(För en hundring får du ju 5 fina stenar)
Vi räknar om alla bidrag till en eller många stenar.
Dessa använder vi sedan för att bygga farmen och en
ljusare framtid för alla barn där!
D et här är Mas ive, en av
många föräldralös a bar n i
byn Voi, Kenya, s om du kan
hjälpa med et t lit et bidrag.
En sten från hjärtat
Bygger en framtid för barnen i Voi, Kenya
BANKGIRO: 673-7993
DET HÄR ÄR
VOI-projektet:
VOI är ett hjälpprojekt för att ge föräldralösa
barn i Voi, Kenya en bättre framtid.
Projektet startade 2004 i Ulricehamn. Med ideellt arbete
och gåvor har vi byggt en förskola och ett resurscenter. Barnen
får hjälp med skola, sängar, myggnät, mat och medicin.
Nu skall vi bygga en farm där de kan odla egna grödor, föda upp
djur och bli självförsörjande med både mat, vatten och energi.
Varenda krona vi får in går till barnen och alla som arbetar
med projektet gör det helt ideellt. Du får gärna hjälpa oss att
hjälpa barnen, genom att skänka en sten från hjärtat.
D et här är Mas ive, en av
många föräldralös a bar n i
byn Voi, Kenya, s om du kan
hjälpa med et t lit et bidrag.
En sten från hjärtat
Bygger en framtid för barnen i Voi, Kenya
BANKGIRO: 673-7993