EN STEN FRÅN HJÄRTAT

advertisement
NU startar kampanjen
EN STEN FRÅN HJÄRTAT
Vi skall bygga en farm i Voi, Kenya.
Till den kommer vi att behöva många stenar.
Vill du hjälpa oss genom att skänka en eller flera?
Vi gör om alla bidrag, stora som små, till en eller
många stenar. Med dem bygger vi farmen – och
en ljusare framtid för alla barn där.
VOI-Projektet är ett hjälpprojekt
för att ge föräldralösa barn i Voi,
Kenya en bättre framtid.
Projektet startade 2004 i Ulricehamn.
Med ideellt arbete och gåvor har vi
byggt en förskola och ett resurscenter.
Barnen får hjälp med skolgång,
sängkläder, madrasser, myggnät, mat
och medicin.
NU BYGGER VI EN FARM
Där kan de odla egna grödor, föda upp
djur och bli självförsörjande med både
mat, vatten och energi.
På farmen byggs även ett resursoch kunskapscenter som lär ut hur
man tar vara på jordens resurser.
Detta är ett pilotprojekt i Kenya som
bidrar till hela samhällets utveckling.
Varenda krona vi får in går till
barnen och alla som arbetar med
projektet gör det helt ideellt.
Vill du också hjälpa till genom att
skänka en sten från hjärtat?
Besök vår hemsida och läs mera på:
www.voi-ulricehamn.se
En sten från hjärtat
Bygger en framtid för barnen i Voi, Kenya
BANKGIRO: 673-7993
Det här är Ma sive, en av
många föräldralösa bar n i
byn Voi, Kenya, som du kan
hjälpa med ett litet bidrag.
Download