sportfiskeanläggningar mot utländska marknaden.

advertisement
SPORTFISKEANLÄGGNINGAR MOT UTLÄNDSKA MARKNADEN.
Utkast Henrik Larsson 2010-11-03
Inledning
För den utländska resenären framstår Sverige som ett intressant land att besöka när det gäller sportfiske, framför allt
beroende på bra och talrika fiskevatten. Men vi kan även väga in värden såsom glesbefolkat, fin och orörd natur, säkert, bra
kommunikationer, prisvärt.
Två distinkta besöksgrupper.
De utländska sportfiskarna kan vi grovt dela in i två grupper, Entusiasten och Familjefiskaren.
Entusiasten
Detta är oftast en ganska rutinerade fiskare som kommer i en mindre grupp och där huvudmålet med resan är att fiska. De
reser till Sverige när fisket är som bäst, och talar vi om södra delen av landet är det vår och höst, och i norra delarna under
sommaren. De jagar generellt sett heller färre men större fiskar och har höga krav på arrangemanget runt själva fisket
såsom båtar, djupkartor, möjlighet till guideservice etc.
Nyckelpunkter:
·
Bra fiskevatten med chans till grov fiske.
·
Väl fungerande service runt fisket, såsom båtar, motorer etc.
·
Kunnig personal på plats för att informera om fisket.
·
God standard på boende gärna nära vatten.
Familjefiskaren
Är en fiskare som har fisket som en del i en familjesemester, men där även andra delar är minst lika viktiga. Kommer gärna
till Sverige under sommaren när vädret är som bäst och eftersom fisket ofta sker med övriga familjen och kanske barn
behöver det vara mer lättillgängligt än för Entusiasten.
Nyckelpunkter:
·
Bra fiskevatten med god chans till napp av mindre fiske.
·
Bra utbud med aktiviteter i området förutom fisket.
·
God standard på boende gärna nära vatten.
Efterfrågade arter
Ser man till de möjligheter till fiske som finns i Sverige är det några arter som vi har god tillgång på: i norra Sverige öring,
röding, harr & gädda, i södra Sverige gädda, abborre & gös samt i viss mån även havsöring utefter kusterna.
Översiktligt kan man säga att norra Sverige lockar flugfiskare som är på jakt efter laxartad fisk, gärna i strömmade vatten.
Södra Sverige attraherar besökare som gärna fiskar efter predatorfiskar som gädda och gös i stilla vatten från båt.
Tvärt emot vad många tror är det gädda som totalt sett är den mest eftersökta arten av utländska fiskare som kommer till
Sverige. Den är populär av fler anledningar, bland annat blir den stor, rör sig gärna på grunt vatten under stora delar av året
och är ofta huggvillig.
Övergripande skillnader
När man jämför oss svenskar med européer när det gäller förhållningssättet till fiske, natur, uteliv och semester finns det
några stora skillnader att ta hänsyn till.
Krasst sett är vi svenska ett campande folk som har levt med Allemansrätten sedan slutet av 30-talet. Vi är vana vid att bo
enkelt och billigt i stugor och på vandrarhem och att röra oss fritt i naturen utan att det kostar oss ett öre. Det svenska kynnet
med ett ganska oblyg syn på nakenhet gör det okomplicerat att bo tätt ihop med andra människor och att nyttja samma
hygien faciliteter. I och med ett väl utbyggt nätverk av Fiskevårdsområdes-föreningar kan vi köpa billiga fiskekort i många
vatten i hela landet.
Detta har lett till att Sverige översvämmats av enkla stugor, billigt fiske och relativt orörd natur. Vi anser att detta är saker
som är helt naturliga och inte skall kosta pengar, och vi bor gärna enkelt och spartanskt på semester i vårt eget land.
Vänder vi oss sedan mot Europa ser vi några stora skillnader. Här är tillgången på orörd natur betydligt mer begränsad och
människor lever mycket tätare än vi är vana vid. Antalet vatten är mycket mindre än i Sverige och de som finns är hårt
belastade av både fiske, båtsport och ibland kommersiell sjöfart. Våra talrika vatten är då självklart en stor tillgång, men
samtidigt blir de billiga priserna på fiskekort nästan en hämmande faktor, för är det så billigt att fiska kan det väl inte vara
bra...?
Boendet är sedan en annan fråga där den utländske besökaren generellt har högre krav än vad många av våra stugor
byggda för. Så kallade campingstugor, alltså enkla små stugor med våningssängar och dusch/WC i en gemensam byggnad,
är något som egentligen bara vi svenska kan tänka oss och bo i.
Man kan göra tankeexperimentet med en stugby med campingstugor på spanska solkusten där svenska familjer kunde åka
på semester. En kvalificerad gissning är att det är ganska få som skulle välja det alternativet framför ett hotell med pool, bar
och lekland. Men konstigt nog är det detta vi förväntar av våra besökande sportfiskare från till exempel Italien och Frankrike.
Europas länder
De flesta länder i Europa attraheras av att komma till Sverige att fiska, men det finns en del skillnader i deras mönster att
resa hit som man kan beakta. Framför allt ligger den stora skillnaden i hur de reser till vårt land. Grovt sett så ankommer
många fiskare från norra kontinenten med egen bil och de långa körsträckorna i Sverige gör att de helst stannar i den
södra delen av landet. För fiskare från södra Europa som ofta ändå ankommer med flyg är det inte lika svårt att ta sig till
norra delen av landet.
Kort sammanfattning om de olika delarna av Europa.
Nordöstra Europa (Polen, Tjeckien, Slovakien, Baltikum)
Detta är länder som sakta men säker får det bättre och bättre och sportfiske är en viktig hobby för många. De har en stor
medelklass som nu börjar att resa mer frekvent, och fiske är därför en efterfrågad aktivitet. De hitresta sportfiskarna ofta
duktiga fiskare och efterfrågar sällan till exempel guideservice. De är fortfarande prismedvetna och söker
självhushållsboende med bra båtar och motorer i södra Sverige. Gädda är utan tvekan den mest populära arten.
Språkmässigt är de inte så bevandra så information på deras språk är en god hjälp för att undvika problem.
Nordvästra Europa (Tyskland, Holland, Belgien)
Även detta är länder som i första hand söker gäddfiske i södra delen av landet och ofta kommer med egen bil eller husbil.
De är ofta slipade fiskare och kommer gärna under vår och höst när vattnet är kallt och gäddfisket är som bäst. Gäster från
beneluxländerna talar likt oss mycket bra engelska, och olika former av självhushållsboende nära vatten är en efterfrågad
produkt.
Brittiska Öarna (England, Skottland, Irland)
Historiskt sett har vi i Sverige haft svårt att attrahera fiskegäster från de Brittiska Öarna. En förklaring kan vara att de har
mycket bra fiske i sina hemländer, till exempel laxfiske i Skottland, gädda på Irland och fina metvatten i England. Men för
anläggningar med bra vitfiskvatten bör det finnas en potential att få hit brittiska gäster, samt även för bra gäddfiske.
Alpländerna (Schweiz, Österrike)
Från alperna är det för långt att köra bil till Sverige varför de oftast ankommer via flyg. De söker olika typer av fiske, både i
norr och söder, och sommarfiske efter abborre är en efterfrågad produkt, jämte flugfiske i norr och gäddfiske i söder. Ofta
bra på engelska och efterfrågar gärna fylligare paket med exempelvis guidning. Kräver bra standard på boende.
Södra Europa (Frankrike, Italien, Spanien, Portugal)
Dessa länder i södra Europa söker olika typer av fiske, men den gemensamma faktorn är att de sällan pratar engelska
speciellt bra. Därför är det vanligt att de reser i mindre eller mellanstora grupper som leds av en engelsktalande reseledare.
Ankommer med flyg och kräver bra boende samt gärna tillgång till mat/restaurang, vilket ger bra och fylliga paket.
Norden (Danmark, Finland, Norge)
Våra grannländer är utan tvekan några av våra viktigaste kundgrupper, och framför allt danskarna reser ofta till svenska
sydkusten för att fiska havsöring, och finnarna besöker gärna de norra delarna av vårt land i jakten på öring, lax, harr och
röding. Norrmännen har krasst sett ett mycket bra fiske på hemmaplan så de kommer inte lika ofta för enbart fisket. Men
gemensamt för alla länderna är att de har god kännedom om vårt land och fiskemöjligheterna.
Övrigt
Geografiskt läge logi
Kort gäller att ju närmare vatten man bor desto mer eftertraktat blir boendet. Logi lite längre från vattnet men med sjöutsikt är
också bra, men blir avståndet för långt blir logistiken mer komplicerad när fiskarna skall ta sig mellan boendet och
båten/fisket med en massa utrustning varje dag.
Fiskevatten
Fiskevattnet får inte vara för litet, alt det måste finnas flera alternativ inom området. Det antal sportfiskare som befinner sig
på anläggningen skall under en vecka kunna fiska utan trängsel och inte uppleva att de behöver fiska på samma platser vid
upprepade tillfällen. Motsatt kan även stora vatten som fiskas från båt, exempelvis kuststräckor eller Vänern/Vättern, verka
avskräckande på kunder som är ovana vid stora vattenvidder och/eller ovana att köra båt. Att vattnen har god tillgång på fisk
är ett krav, och i södra Sverige är det fiske efter gädda som är det mest efterfrågade. I norra delen av landet har även där
gäddfisket en stor potential jämte det klassiska norrlandsfisket efter öring, harr och röding. Storleken på fisken i de olika
vattnen tilltalar lite olika kundgrupper, där Entusiasterna gärna jagar färre men stora fiskar, medan Familjefiskaren lika gärna
riktar sitt fiske mot fler men mindre individer.
Boendestandard
Ett antal olika boendealternativ kan fungera som logi för besökande sportfiskare från utlandet, men det som efterfrågas mest
är stugboende nära vatten. När det gäller standarden är det fullutrustade stugor som gäller, och alltså inte så kallade
camingstugor med våningssängar och gemensamma hygienfaciliteter. Det skall innehålla bland annat:
- Fullt utrustat kök.
- WC & dusch med rinnande kallt och varmt vatten.
- Sovrum gärna med endast 2 sängar per rum, ej våningssängar.
- Sittgrupp med TV, radio etc, gärna med utländska kanaler.
Mottagning & kartmaterial
Anländande sportfiskare har oftast en mängd frågor när det gäller den kommande veckans fiske och att ha personal som
känner till fisket i området är en stor fördel. En detaljerad djupkarta över de aktuella fiskesjöarna är en stor tillgång.
Båtar & fiskutrustning
Bra båtar och motorer är en förutsättning för att fisket skall löpa smidigt under besökarnas fiskevecka. Det är inte nödvändigt
eller heller önskvärt med alltför stora båtar och motorer, utan plast eller aluminiumbåtar på mellan 4,3 – 5 meter med
motorer på 4-8 hp är lämpligt för två gäster per båt. Det viktigaste är att de är hela, rena och att motorerna är tillförlitliga och
inte krånglar. Vi rekommenderar 4-taktare för miljöns skull, och som tillval kan man gärna ha till exempel ekolod eller
elmotorer.
Fiskeregler
De regler som styr fisket i många svenska fiskevårdsområden är i de flesta fall väldigt generösa när det gäller antalet
upptagna fiskar och dess storlek. En hård fångstbegränsning i ett vatten signalerar att fisket sköts på ett bra sätt för att
skydda bestånden, och det blir därmed en kvalitetsstämpel på området. Grundregeln är att ingen fisk skall tas upp för att tas
med hem av gästerna, och den större fisken skall släppas tillbaka. En regel som blir mer och mer vanlig när det gäller
gäddfiskedestinationer är att gästerna får ta upp en gädda per stuga per dag för att konsumera på plats, och de upptagna
fiskarna skall vara mellan min 40 och max 75 cm långa.
Fångstrapportering
Det är mycket värdefullt att som fiskevärd kunna få en rapportering från gästerna när de avreser från anläggningen, både för
att få en överblick över beståndet samt att kunna informera kommande gäster om kvalitén på sportfisket. Denna rapportering
kan bestå av ett enkelt blad med antal fångade fiskar per dag, samt deras uppskattade längd och art. Självklart skall även
returnerad fisk rapporteras, och kan de stora fiskarna förevigas på bild innan de släppt tillbaka är detta självklart ett plus.
Bilder, bilder, bilder.
Att marknadsföra en sportfiskedestination handlas mycket om att förmedla i ord och framför allt bild om områdets särart och
positiva kvalitéer. Ett bra bildmaterial är A och O i detta sammanhang, och bra fiskebilder med gärna stora fiskar som fotas
innan de returneras är en mycket viktig komponent.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards