PSALM 848
T Olov Hartman 1981
M Sven-Erik Bäck 1969
2. "Vaka med mig!"
Du ber, men ingen svarar.
Vi hör ej bön
i ditt Getsemane.
3. Vaka hos oss
och väck oss ur vår dvala,
Herre, till ditt
och vårt Getsemane.
4. Ske som Gud vill!
Se, tagen ur sin ångest
bryter han upp.
Han går mot Golgata.
5. Ske som du vill!
Här är vår frälsnings hövding.
Skuggorna flyr.
Han går mot Golgata.
6. Ske som Gud vill!
Det står en eld kring Jesus,
namnet JAG ÄR.
Han går mot Golgata.
7. Vaka med oss!
Stå upp, hans folk, ur djupen
prisa hans namn
i Guds Getsemane.