Ytligt ej infekterat hornhinnesår

advertisement
Specialitet:
Godkänt datum:
Ytligt ej infekterat hornhinnesår
Vad är hornhinnan (=kornea)?
ÖGAT I TVÄRSNITT
EPITEL/KORNEA (=HORNHINNAN)
I TVÄRSNITT
Hornhinnan är den klara helt genomskinliga struktur som täcker regnbågshinnan
(=iris) och pupillöppningen på samma
sätt som glaset täcker urtavlan på ett
armbandsur.
Hornhinnan består av fem skikt – se bild
till höger.
Det yttersta skiktet består av korneaepitelet.
Vad är ett kornealt abrasio (ej infektiöst hornhinnesår)?
Ett kornealt abrasio är en ytlig skada i hornhinnans epitel (=hornhinnans yttersta cellskikt)
och kan utgöras av ett rivsår, skrapning eller skärskada. Vanliga orsaker kan vara att en
nagel, kanten av ett pappersark , maskaraborsten eller träd- /buskgren river upp ett sår i
epitelet. Skada kan sedan förvärras av att man gnuggar sig i ögat. Vissa tillstånd som till
exempel torra ögon ögon ökar risken för skada.
2
Vilka symtom föreligger vid korneal abrasio?
Vanliga symtom inkluderar:
 Främmande kroppskänsla
 Värk med ”sårigt” öga
 Rött öga
 Ljuskänslighet
 Ökat tårflöde
 Dimsyn
Hur diagnostiseras en korneal abrasio?
För att fastslå tillståndet måste man droppa en droppe som innehåller ett ämne som kallas fluorescien vilket är svagt gulfärgad och lyser upp när det belyses med blått ljus.
Undersökning görs vanligen i spaltlampmikroskop men kan också göras med handoftalmoskop.
Hur behandlas en kornealabrasio?
Behandlingen kan inkludera ett eller flera av följande:
 Förtäckning av det skadade ögat
 Ögondroppar/salva
o Tårersättning för smörjande effekt
o Med antibiotika för att förhindra infektion
o Pupillvidgande i smärtstillande syfte
 Bandagelins över skadad hornhinna för att
o Lindra smärtan och
o Påskynda läkning
o Tillsammans med bandagelins används alltid antibiotikadroppar utan konserveringsmedel för att förhindra infektion och påskynda läkning.
Små epitelskador läker vanligen inom 1-2 dagar medan större skador vanligen läker inom
1 vecka på ett i övrigt friskt öga. Under konvalescensfasen är det viktigt att undvika att
gnugga på ögat. Man skall heller inte ta av eller på egna kontaktlinser medan såret läker.
Vanligen rekommenderar några veckors vila från kontaktlinser efter det att såret har läkt.
3
Vad är en korneal epitelerosion?
Korneal erosion förorsakas av att korneaepitelet sitter fast väldigt dåligt mot under- och
kringliggande vävnad. Detta inträffar ofta efter tidigare abrasio. Det kan uppstå spontant
vanligen på morgonen vid uppstigandet. Ibland vaknar man av smärtan. Erosioner kan
även uppstå i torra ögon och när annan hornhinnesjukdom föreligger.
Vilka är symtomen vid en kornealepitelerosion?
Symtomen liknar dem vid kornealabrasio och inkluderar:
 Främmande kroppskänsla
 Värk med ”sårigt” öga
 Rött öga
 Ljuskänslighet
 Ökat tårflöde
 Dimsyn
Symtomen observeras vanligen i samband med uppstigandet och återkommer ofta spontant.
Hur behandlas en kornealepitelerosion?
Behandlingen är densamma som vid kornealabrasio men med tillägg av koksaltdroppar/salva enligt nedan:
 Förtäckning av det skadade ögat
 Ögondroppar/salva
o Tårersättning för smörjande effekt
o Med antibiotika för att förhindra infektion
o Pupillvidgande i smärtstillande syfte
o Med koksalt (Natriumklorid) för att underlätta läkningen och få det nybildade
epitelet att bättre läka fast till under- och omkringliggande vävnad.
 Bandagelins över skadad hornhinna för att
o Lindra smärtan och
o Påskynda läkning
o Tillsammans med bandagelins används alltid antibiotikadroppar utan konserveringsmedel för att förhindra infektion och påskynda läkning.
 Ibland kan man bli tvungen att försiktigt avlägsna skadat epitel för att möjliggöra en
mer fullständig läkning.
 Anterior stromal punktering:
o En åtgärd som innebär att man med ett spetsigt föremål - vanligen en fin nålspets - eller med laser försiktigt gör små hål ned till det kornealastromat i ett
försök att skapa bättre adhesion mellan korneaepitelet och underliggande
vävnad.
4
Hur kan en kornealepitelerosion förhindras?
För bästa skydd:
 Använd ögonskydd när verktyg används i verksamheter där ögat exponeras för
främmande kroppar, slipdamm, svetsarbete men även en del kontaktidrotter exempelvis innebandy och dylikt.
 Klipp dina barns naglar regelbundet
 Följ råd från linsoptiker eller ögonläkare kring handhavande av kontaktlinser
Recidiverande kornealerosioner kan ibland förhindras genom att applicera smörjande
ögondroppar vid sänggående. Intermittent kombinerat med koksaltsalva och/eller kosaltdroppar.
Kommentarer
Download