Socialtjänstdagen 3 oktober 2013

advertisement
Socialtjänstdagen 3 oktober 2013
FÖRELÄSNINGSINNEHÅLL:
Under förmiddagen:
Försörjningsstöd - Är det socialt arbete? (IFO)
Tror du att försörjningsstöd bara handlar om att betala ut pengar? Då tror du fel!
Pengar och försörjning är en viktig del i alla människors liv men vad behöver individen vi
möter för att komma vidare? Vägen till förändring kan se väldigt olika ut och är sällan
okomplicerad. Många faktorer spelar in vilket gör vårt arbete varierande och spännande.
Ledarskap inom äldreomsorgen
Att arbeta som ledare i äldreomsorgen är en utmaning. Det ställs prov på kommunikation,
förståelse och tydlighet. Att få igång samarbetet i en grupp och sträva mot gemensamma
mål kräver mod bland deltagarna i gruppen. Det kräver att man lyssnar in varandra för att
skapa förståelse för de behov deltagarna uttrycker.
Socionom inom boende för hemlösa
Vad innebär det att arbeta som socionom i boende för hemlösa. Vad är ett
kontaktmannaskap och hur ger man stöd till individen utifrån en genomförandeplan? Vad
betyder det att arbeta med "motiverande samtal" (MI)? Jag vill förmedla bredden av
yrkesrollen som behandlingsassistent inom boendeverksamheten i Social
Resursförvaltning.
Förebyggande och hälsofrämjande arbete med seniorer
Ett arbete som är mycket variationsrikt och innehåller många spännande möten! Vi jobbar
med information, råd och stöd kring alltifrån samhällets stöd till olika hälsofrågor. Arbetet
sker i många olika former som förebyggande hembesök och vid träffpunkter för seniorer.
Även olika typer av utvecklingsarbete ingår.
Socialsekreterare hos polisen
Vi följer med polisen ute på fältet och följer deras schema. På så sätt finns vi med direkt i
samband med att ett brott begås och följer sedan med under hela den påföljande
utredningen. Vi träffar även många ungdomar i riskzon som inte begått brott. Syftet med
vårt arbete är att få en snabb reaktion från socialtjänsten efter att ungdomar varit
inblandade i kriminalitet, och på så sätt fånga upp ungdomar, unga vuxna och barnfamiljer i
ett tidigt skede.
1
2
Under eftermiddagen:
Stöd till unga brottsoffer (IFO/FH)
Stöd Centrum för Unga Brottsoffer erbjuder praktisk hjälp, råd och stöd och
krisbearbetning till unga personer som blivit utsatta för eller bevittnat brott.
Vilka är det vi möter? Vad har de blivit utsatta för och vilka tankar, känslor och reaktioner
har detta väckt? Hur är det att arbeta med människor i kris? Vad kan vi hjälpa till med?
Att arbeta som biståndshandläggare inom äldreomsorgen
Biståndshandläggare inom äldreomsorgen - ett arbete inriktat på människor som levt ett
långt liv. Seminariet kommer att handla om vad det innebär att arbeta med
myndighetsutövning och biståndsbedömning för äldre. Ett spännande yrke då
äldreomsorgen är ett område som hamnar allt mer i fokus!
Att arbeta som socialsekreterare för personer med psykisk funktionsnedsättning
Under seminariet får ni en inblick i arbetet som socialsekreterare för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. I mitt arbete träffar jag dagligen personer i olika åldrar och med olika
levnadshistorier. Arbetet kan vissa dagar vara tufft men det är samtidigt ett arbete som ger
mycket glädje och många spännande möten!
Utredningsarbete med barn med funktionsnedsättning
Att arbeta med barn som har en funktionsnedsättning innebär att man som
socialsekreterare måste vara öppen och beredd på snabba vändningar. Vårt seminarium
kommer först att innehålla en kort genomgång av vad arbetet innebär i allmänhet. Sedan
presenterar vi ärenden från vårt arbete där ni studenter får diskutera vilken lösning som
kan vara den bästa.
Våld i nära relationer, FH, IFO, ÄO
Vi berättar om hur det är att arbeta med att hjälpa våldutsatta kvinnor och barn som
upplevt våld i sin familj.
3
Download