Välkomna till Öppet hus med workshops

advertisement
Varor till Dalarna, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro
Välkomna till Öppet hus med workshops
Med anledning av de förändringar som den senaste injektions- och
infusionsupphandlingen inneburit, erbjuder vi dig som användare att
tillsammans med leverantörerna prova och träna handhavande av flera nya
produkter i sortimentet.
Datum:
Plats:
Tid:
15/2-07
Akademiska sjukhuset, Blå Korset (ovanpå matsalen)
10.00 - 16.30
Det är viktigt att så många som möjligt kommer och tar del av den
information som leverantörerna erbjuder.
Det kommer att finnas 5 stationer att cirkulera mellan
Infusionsskola PVC fria infusionsaggregat
Leverantör Mediplast
Säker beredning av toxiska läkemedel med spike och blandningsaggregat
Användning av Injektionsmembran
Leverantör CodanTriplus
Perifer venkanyl med stickskydd
Spike med ventil för säker beredning av toxiska läkemedel
Leverantör B.Braun
Perifer venkanyl
Leverantör BD
Slutet system för beredning av toxiska läkemedel
Leverantör Carmel Pharma
Välkomna!
Irén Hemlin, materialkonsulent tfn 018-611 66 83
Birgitta Rydolw, assistent tfn 018-611 66 86
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards