Livsmedel_Underlag för offentlig kontroll_170209

Verksamhetsbeskrivning/
Underlag för offentlig kontroll och
den årliga avgiftens storlek
MILJÖ
MILJÖAVDELNINGEN
_____________________________________________________________________________________________
Kryssa för aktuell verksamhetsinriktning samt de hanteringar och beredningar som är aktuella för din planerade
verksamhet. Om ingen av de föreslagna alternativen passar eller om du har hanteringar/beredningar utöver alternativen,
kryssa ”övrigt” samt förklara på nästa sida. Även vid andra alternativ än ”övrigt” kan ytterligare beskrivning vara
nödvändig, använd då nästa sida även till detta.
1. Inriktning
Produktionsanläggning (kött-, chark-, fisk- och/eller mejeriprodukter)
Produktionskök, med leverans till andra livsmedelsanläggningar
Förskola/Skola/Äldreboende – egen tillagning
Förskola/Skola/Äldreboende – mottagning av varma/kalla rätter
Restaurang
Pizzeria
Bageri
Butik med manuell chark, bake off etc.
Butik med endast förpackade varor (utöver frukt, grönsaker och godis)
Boende/konferens/grupp (anläggning som i huvudsak lagar mat till boende och/eller förbokade grupper)
Bensinstation
Mobil verksamhet
Servering
Övrigt;
2. Råvaruhantering*
Potatis/Rotfrukter/Lök etc
Hantering av jordiga produkter
Beredning av tvättade rotfrukter
Ingen hantering av jordiga produkter
Kött
Styckning av rått/färskt kött
Beredning av detaljstyckat rått/färskt kött
Hantering av pannfärdigt rått/färskt kött
Ingen hantering av rått/färskt kött
Grönsaker
Beredning av grönsaker
Hantering av färdigberedda färska grönsaker
(skalade, hackade, skurna etc)
Ingen hantering av färska grönsaker
Fisk
Rensning/fjällning av rå fisk
Beredning av rensad/fjällad rå fisk
Hantering av pannfärdig rå fisk
Ingen hantering av rå fisk
Fågel
Beredning av rå fågel
Hantering av pannfärdig rå fågel
Ingen hantering av rå fågel
3. Beredning/behandling/bearbetning (ange vilka moment som förekommer)*
Värmebehandling (kokning, stekning etc.)
Varmhållning
Nedkylning
Infrysning
Upptining
Återuppvärmning
Uppvärmning av frysta produkter
Tillverkning av is
Försäljning av mjukglass/kulglass
Beredning av special-/dietkost
Kallskänksberedning1
Montering av pizza
Bake-off/Bakning från färdig deg
Degberedning
Beredning av sushi
Inläggning av olika livsmedel
Beredning av gravad fisk
Kebab från färdig stock
Försäljning av förpackade livsmedel
Övrigt:
Beredning av ätfärdiga animaliska produkter2
Uppvärmning/tillagning av vegetabilier, ägg eller pastöriserad mjölk3
*Obligatoriska uppgifter
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2
3
Beredning av sallader, smörgåsar och annan mat som serveras kall.
T ex skivning av skinka, bitning av ost, skära upp korv etc
T ex kokning av potatis/ris/pasta, gräddning av pannkakor eller våfflor. Med ägg avses råa ägg producerade i Sverige, Norge eller
Finland alternativt pastöriserad äggmassa oberoende av ursprung.
Var god vänd!
4. Servering*
Bordsservering
Buffé
Portionering vid serveringsdisk
Överlämning över disk av förpackade varor
Servering endast till förbokade gäster/boende
Servering på porslin
Servering på engångsmaterial
Annat:
5. Utleverans*
Utleverans av:
Kalla rätter
Varma rätter
Kylvaror
Frysvaror
Utleverans till:
Slutkonsument
Andra butiker/restauranger eller andra livsmedelsanläggningar
Livsmedel förpackade i verksamheten
Övrigt;
6. Omfattning*
Antal sittplatser:
Antal konsumenter/portioner i snitt per dag:
Färre än 25 st
25 - 80 st
> 80 - 250
> 250 - 2500
Max antal konsumenter/portioner per dag:
Färre än 25 st
25 - 80 st
> 80 - 250
> 250 - 2500
Beräknat antal årsarbetskrafter:
1 st eller färre
>1 - 2 st
>2-3
> 3 - 10 st
> 10 - 30 st
Antal personer som samtidigt kommer att arbeta med livsmedel inom anläggningen:
7. Känsliga konsumenter*
Exempel på anläggningar med ”känsliga konsumenter” är förskolekök, sjukhuskök,. kök som levererar mat till
äldreboende, skolkök som tillagar specialkost till allergiska elever, livsmedelsanläggningar som tillverkar livsmedel för
särskilda näringsändamål (sär-när). Däremot bedöms inte en restaurang som serverar enstaka gäster t.ex. en mjölkfri
sås ha en produktion till känsliga konsumenter.
Produktion/servering till känsliga konsumenter:
Barn under fem år
Personer med nedsatt immunförsvar (t.ex patienter, personer boende i äldreboende, gravida)
Personer med livsmedelsrelaterad allergi och eller annan överkänslighet mot livsmedel
Nej, ej aktuellt för verksamheten
Övriga uppgifter om verksamheten:
Anläggningens namn*:
Fastighetsbeteckning:
Ansvarig livsmedelsföretagare:
Blankett rev 2015-07-17, version 2.0
Underskrift av ansvarig verksamhetsutövare eller behörig firmatecknare*
Datum
Namnförtydligande*
*Obligatoriska uppgifter
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2
3
Beredning av sallader, smörgåsar och annan mat som serveras kall.
T ex skivning av skinka, bitning av ost, skära upp korv etc
T ex kokning av potatis/ris/pasta, gräddning av pannkakor eller våfflor. Med ägg avses råa ägg producerade i Sverige, Norge eller
Finland alternativt pastöriserad äggmassa oberoende av ursprung.